Webinar: KNGF-Standpunt Fysiotherapie bij patiënten met COVID-19

Patiënten die (ernstig) ziek zijn geweest, kunnen verschillende beperkingen in hun dagelijks leven ervaren. De fysiotherapeut kan hierbij een belangrijke rol spelen. Bij het fysiotherapeutisch handelen staan de ervaren beperkingen van de patiënt centraal.

Op verzoek van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is het KNGF-Standpunt Fysiotherapie bij patiënten met COVID-19, versie 1.0, opgesteld. Dit KNGF-Standpunt is ontwikkeld met experts uit het veld en geeft aanbevelingen over fysiotherapeutisch handelen bij patiënten met COVID-19. De aanbevelingen focussen zich op patiënten na ziekenhuisontslag en patiënten die COVID-19 thuis hebben doorgemaakt.

Op donderdagavond 30 april om 20.00 uur organiseert het KNGF, in samenwerking met Prelum Steunt, een webinar over dit KNGF-Standpunt. In het webinar worden de aanbevelingen uit het KNGF-Standpunt toegelicht. Sprekers Erik Hulzebos, Anne-Loes van der Valk en Ellen Toet vertellen meer over de impact van COVID-19 op het fysiek functioneren en de rol van de fysiotherapeut in het herstel.

Het webinar gratis en on demand terug te kijken via onderstaande link.

BACK