Webinar: (Digitaal) samenwerken is de zorg van ons allemaal!

Als zorgprofessional wil je iedere patiënt de best mogelijke zorg bieden. Om dat te realiseren, is efficiënte samenwerking met andere partijen noodzakelijk; van collega-zorgverleners tot mantelzorgers. Makkelijker gezegd dan gedaan, zeker nu.

Hoe werk je optimaal samen met alle betrokken partijen (waaronder huisarts, apotheek, thuiszorg, specialist, begeleiders, gemeente, etc.)? Hoe maak je goed inzichtelijk wie er allemaal betrokken zijn bij dezelfde patiënt en hoe creëer je een slimme verbinding? Maar vooral: hoe kan ook de patiënt (inclusief zijn naasten) zelf actief betrokken worden, de regie voeren én grip houden op de zorg die hem/haar geboden wordt?

OZOverbindzorg heeft een slimme oplossing bedacht: een communicatieplatform waarin de patiënt centraal staat en samenwerking tussen alle betrokkenen veel makkelijker wordt, waardoor iedereen te allen tijde op de hoogte is van de actuele situatie. In samenwerking met Prelum organiseren zij hierover op woensdagavond 29 april om 20.30 uur een webinar.

In dit webinar worden de voordelen van (digitaal) samenwerken in de zorg besproken, en de meerwaarde die patiënt en mantelzorger hierin kunnen bieden. Na afloop heb je een goed beeld van hoe je de multidisciplinaire samenwerking kunt opzetten met OZOverbindzorg en wat hierin de eerste stappen zijn.

Het webinar heeft inmiddels plaatsgevonden. Het is on demand terug te zien via onderstaande link.

BACK