Placeholder

 29,50

9789085620914
160
Prelum uitgevers

Omvang: 160

Uitgever: Prelum uitgevers

Cornel, M.C. / El, C.G. van / Houwaart, E.S. / Pieters, T.
Debatteren over genetische screeningscriteria
Geïnspireerd door de positieve ervaringen bij het Engelse project ‘Welcome Witnesses to Twentieth Century Medicine’ organiseert de afdeling Metamedica van het VU Medisch Centrum sinds 2001 geregeld zogenaamde Witness Seminars. Dit is een collectieve vorm van orale geschiedenis. Tijdens eendaagse bijeenkomsten discussiëren wetenschappers, artsen, technici, verpleegkundigen en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg over hun herinneringen aan – en interpretaties van – ontwikkelingen in het recente verleden van de Nederlandse gezondheidszorg. Op basis van zorgvuldig geselecteerde thema’s en vragen worden zij uitgenodigd een collectieve reis door de tijd te maken.

Het derde Witness Seminar ‘Debatteren over genetische screeningscriteria’ vond plaats op 2 december 2005. Daarbij waren niet alleen ontwikkelingen in de gezondheidszorg zelf onderwerp van discussie, maar werd ook uitgebreid stilgestaan bij de manier waarop artsen, burgers en overheid met deze ontwikkelingen zijn omgegaan. Juist waar het gaat om genetische screeningscriteria raken wetenschaps- en techniekgeschiedenis immers verweven met de geschiedenis van politiek en beleid. Deelnemers aan dit seminar waren afkomstig uit de geneeskunde, maar ook uit de Gezondheidsraad, het ministerie van Volksgezondheid, de politiek, de zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties; deelnemers op persoonlijke titel.

Dit boek is een secuur en boeiend verslag van de gebeurtenissen tijdens de seminar. Deze worden bovendien in een wetenschappelijke en maatschappelijke context geplaatst. De redactie is erin geslaagd alle verschillende opvattingen over een complex en relevant onderwerp op een toegankelijke manier inzichtelijk te maken. Niet alleen voor de huidige generatie medische professionals, beleidmakers er burgers, maar ook voor de komende generaties die de volle omvang van de mogelijkheden van genetische screening zullen ervaren.

1. Witness Seminar, een bijzondere onderzoeksmethode
2. Debatteren over genetische screeningscriteria
3. Deelnemers
4. Introductie
5. Van hoge verwachtingen naar grote onrust. Genetische screening
in de jaren tachtig
6. Versmalling van de discussie? Agenda van genetische screening in
en na de jaren negentig
7. Uitbreidingen van genetische screening 1990-2005
8. Epiloog
BACK