Veertig jaar hielprikscreening in Nederland

 20,95

9789085621331
1
J. Gerard Loeber

Kort na de geboorte wordt bij baby’s een beetje bloed uit de hiel afgenomen. Uit het bloedonderzoek, de hielprikscreening, kan blijken of sprake is van een aangeboren aandoening. Ook kan duidelijk worden of het kind een dieet en/of behandeling nodig heeft om een ontwikkelingsachterstand of ernstige gezondheidsschade te beperken. In 1974 ging in Nederland het landelijk screeningsprogramma formeel van start. Sindsdien is een goed functionerend programma opgebouwd, waardoor veel kinderen een betere kwaliteit van leven hebben.

Dit boek bespreekt de geschiedenis van veertig jaar hielprikscreening in Nederland in wetenschappelijke en maatschappelijke context. Tevens gaat het in op de jaren van voorbereiding die aan de start van het landelijke screeningsprogramma voorafgingen. Na een chronologische beschrijving van de start en uitbreiding van de screening komen organisatorische kwesties, het huidige programma en de situatie in andere landen aan bod.

Veertig jaar Hielprikscreening in Nederland biedt medische professionals en andere geïnteresseerden een boeiende inkijk in de totstandkoming en evolutie van een van de pijlers onder de hedendaagse gezondheidszorg. Het is een historisch interessant boek dat laat zien wat bereikt is én handvatten biedt voor het verder verbeteren van neonatale screening in de toekomst.

Dr. J. Gerard Loeber studeerde biochemie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de Faculteit Wis- en Natuurkunde van de Katholieke Universiteit Nijmegen op een proefschrift over humaan luteïniserend hormoon. Hij is van 1979 tot 2012 in verschillende functies verbonden geweest aan het RIVM te Bilthoven. Gedurende deze gehele periode was hij nauw betrokken bij het hielprikscreeningsprogramma, vanaf 1990 als hoofd van het referentielaboratorium.

Aan het boek is ook een bijdrage geleverd door dr. Carla G. van El. Zij studeerde sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift over scholen en stijlen in de sociologie. Zij is met enige onderbrekingen sinds 2003 als onderzoekster verbonden aan de Sectie Community Genetics, EMGO+ en Afdeling Klinische Genetica van het VUmc in Amsterdam. In haar onderzoek richt zij zich op geschiedenis en beleid van genetische screening.

BACK