Van gêne tot schaamrood

 41,50

9789085621041
1
260
gebonden boek
Prelum Uitgevers
Gebonden boek
Dijk, P. van
Achtergronden en behandeling van schaamteproblemen

Schaamte is een onaangename emotie waarbij iemand zich in vergelijking met anderen de mindere voelt. Bij schaamte realiseert men zich niet te voldoen aan de eisen die de sociale omgeving stelt.
De titel van dit boek Van gêne tot schaamrood geeft aan dat er schaamte is in gradaties. Bij gêne gaat het nog om ongemak of het in verlegenheid gebracht zijn, meestal een kortdurende emotie. Bij schaamrood is de schaamte het grootst. De schaamte is vaak chronisch en grijpt diep in op het persoonlijk levensgeluk.

Ziekte en schaamte zijn nauw met elkaar verweven. Niemand zou beter moeten weten waarvoor mensen zich schamen dan de huisarts, specialist in alledaagse sores. Omdat hulpverleners weinig worden geraadpleegd voor schaamtevolle aandoeningen bestaat er niet alleen een verkeerd beeld van de omvang en de ernst van deze problemen, er is ook nauwelijks over gepubliceerd. Dit heeft tot gevolg dat er vrijwel geen informatie is over begeleiding en behandeling van deze mensen. Dit boek beoogt deze leemte op te vullen.

In dit boek worden achttien schaamteproblemen besproken die frequent in onze samenleving voorkomen, waaronder blozen, boeren laten, neuspeuteren en snurken. Elk hoofdstuk bespreekt de achtergronden, behandeling, evidence en behandelkeuze van een schaamteprobleem. Daarnaast worden in elk hoofdstuk interessante passage uit andere wetenschapsgebieden besproken, onder andere de biologie, culturele antropologie en geschiedenis. Ieder hoofdstuk eindigt met prachtige citaten uit de romanliteratuur en bellettrie over de verschillende schaamteonderwerpen. Kennisname van de bellettrie biedt de hulpverlener een dieper inzicht in de verschillende aspecten van de belevingswereld van de patiënt.

Van gêne tot schaamrood is bedoeld voor artsen, tandartsen, psychologen, psychiaters, fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten en iedereen die goed geïnformeerd wil zijn over de actuele achtergronden en behandelingsmogelijkheden van de besproken schaamteonderwerpen. Het boek is ook bedoeld om mensen te stimuleren hun schaamteproblemen met iemand te gaan bespreken. Het openbreken van de schaamte kan de levenskwaliteit geweldig verbeteren en de toegang herstellen naar een normaal maatschappelijk bestaan.

Paul van Dijk (huisarts en schrijver) publiceerde boeken en artikelen over educatieve gezondheidszorg en transculturele geneeskunde. Hij was medeauteur van drie NHG-Standaarden en zat tien jaar in de NHG-redactie Voorlichting. Hij is gastdocent aan de Universiteit van Utrecht en initiatiefnemer van de landelijk bekend geworden projecten ‘Dokteren aan de Waal’ en ‘BommelerwaardBeweegt’.
BACK