69,50

9789085620907
517
Prelum uitgevers
Bruins, H.H.

Vademecum mondarts bevat een schat aan kennis en informatie om veilig te kunnen werken. Het helpt om risico’s te onderkennen op ongunstige uitkomsten van behandelingen door bijvoorbeeld medisch-tandheelkundige interacties. Ook ondersteunt het de mondarts om klinische valkuilen te ontwijken en alert en adequaat te reageren in noodsituaties.Deel A van het Vademecum mondarts handelt over de mens als geheel en geeft informatie over algemene ziektebeelden, aandoeningen, afwijkend gedrag, en ontwikkelingsstoornissen in relatie tot tandheelkundige risico’s. Deel B richt zich op klachten en aandoeningen in het orofaciale gebied. In deel C worden acute en preventieve maatregelen in de mondgeneeskunde besproken. Centraal hierbij staan het schema over een patiënt die acuut onwel wordt, reanimatietechnieken en profylactische richtlijnen. In deel D vindt u een repertorium dat u steun biedt bij het foutloos voorschrijven van geneesmiddelen en signaleren van interacties. In het laatste deel (E) worden achtergronden en tabellen gegeven die van pas komen bij klinische diagnostiek en besluitvorming.

Het Vademecum mondarts is een essentieel en praktisch hulpmiddel en zou met het oog op patiëntveiligheid te allen tijde in de dagelijkse praktijk beschikbaar moeten zijn. Aan de toegankelijkheid en vindbaarheid van informatie is bijzonder veel aandacht besteed.

Deel A van het Vademecum mondarts handelt over de mens als geheel en geeft informatie over algemene ziektebeelden, aandoeningen, afwijkend gedrag, en ontwikkelingsstoornissen in relatie tot tandheelkundige risico’s.Deel B richt zich op klachten en aandoeningen in het orofaciale gebied.

In deel C worden acute en preventieve maatregelen in de mondgeneeskunde besproken. Centraal hierbij staat het schema over een patiënt die acuut onwel wordt, reanimatietechnieken en profylactische richtlijnen.

In deel D vindt u een repertorium dat u steun biedt bij het foutloos voorschrijven van geneesmiddelen en signaleren van interacties.
In het laatste deel (E) worden achtergronden en tabellen gegeven die van pas komen bij klinische diagnostiek en besluitvorming.

Inhoudsopgave
A De mens als geheel
A1 Acromegalie
A2 Acuut coronair syndroom
A3 adhd
A4 Allergie
A5 Anemie
A6 Angststoornissen
A7 Artritis, acute
A8 Artrose, algemeen
A9 Astma
A10 Autisme
A11 Bipolaire stoornissen
A12 Bloedingsneiging, verhoogde
A13 Cerebrovasculair accident (cva)
A14 Chronische inflammatoire darmziekten
A15 Chronisch obstructieve longziekte (copd)
A16 Chronische vermoeidheidssyndroom (cvs)
A17 Coeliakie
A18 Coma
A19 Delier, wisselende stoornis van bewustzijn en cognitie
A20 Dementie
A21 Depressieve stoornissen
A22 Diabetes mellitus
A23 Downsyndroom
A24 Duizeligheid
A25 Epilepsie
A26 Fibromyalgie
A27 Guillain-barrésyndroom (gbs)
A28 Hartfalen
A29 Hartgeruis
A30 Hartritmestoornissen
A31 Hiv en aids
A32 Hoge bloeddruk
A33 Huiselijk geweld herkennen
A34 Hyperthyreoïdie
A35 Hyperventilatiesyndroom
A36 Hypothyreoïdie
A37 Jicht
A38 Leren en gedrag, ontwikkelingsstoornissen
A39 Leukemie
A40 Leukocytose
A41 Leverziekten
A42 Lupus erythematodes, systemische (sle)
A43 Lymeziekte
A44 Lymfklieren, gegeneraliseerd vergroot
A45 Lymfklier in de hals, solitair vergroot
A46 Lymfatisch en hematopoëtisch weefsel, maligniteiten
A47 Maligne lymfomen
A48 Ménière, ziekte van
A49 Migraine
A50 Multipele sclerose
A51 Multipel myeloom (ziekte van Kahler)
A52 Myasthenia gravis
A53 Neutropenie en agranulocytose
A54 Nierziekten
A55 Obesitas
A56 Obstructieve slaapapneusyndroom (osas)
A57 Orgaantransplantatie
A58 Osteoporose
A59 Parkinson, ziekte van; parkinsonisme
A60 Pemphigus vulgaris
A61 Polymyalgia rheumatica
A62 Polyneuropathie
A63 Reumatoïde artritis
A64 Sarcoïdose
A65 Sclerodermie
A66 Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s)
A67 Sinusitis
A68 Sjögrensyndroom
A69 Stridor, piepende ademhaling
A70 Transient ischaemic attack (tia)
A71 Vaatlijden, perifeer arterieel
A72 Verslaving
A73 Zwangerschap en borstvoeding
B Orofaciaal
B1 Indeling van orofaciale afwijkingen
B2 Aangezichtsverlamming (‘facial palsy’), uitval van de n. facialis
B3 Afwijkende gebitsontwikkeling
B4 Bewegingsstoornissen
B5 Bloeding
B6 Botlaesies
B7 Congenitale/erfelijke afwijkingen
B8 Droge mond
B9 Gebitselementen
B10 Kaakfracturen
B11 Mond- en tongbranden
B12 Mondkanker
B13 Motorische stoornissen
B14 Orale manifestaties van ziekten
B15 Orofaciale pijn
B16 Sensibiliteitsstoornissen
B17 Slijmvliezen
B18 Slechte adem (ademgeur, halitose, foetor ex ore)
B19 Smaakstoornissen
B20 Speekselvloed
B21 Uitbreidingsvormen van kaakontstekingen
B22 Voorkeurslokalisaties pathologie
B23 Wekedelenzwellingen, indeling
C Acuut en alert
C1 Inleiding
C2 Oorzaken verminderd bewustzijn en verwardheid
C3 Acuut onwel worden
C4 Basale reanimatie
C5 Luchtweg vrijhouden bij bewusteloosheid
C6 Intramusculaire injectie
C7 Acute maatregelen bij bekende medische diagnose
C8 Benodigde hulpmiddelen en medicijnen
C9 Endocarditisprofylaxe
C10 Profylaxe bij risicopatiënten met gewrichtsprothesen
C11 Stress-schema corticosteroïden
C12 Prikaccident
C13 Advies voor mondverzorging bij een verhoogd risico op aandoeningen van het mondslijmvlies
D Repertorium
D1 Antibiotica
D2 Lokale anesthetica
D3 Mond- en keelmiddelen
D4 Pijnbestrijding
D5 Referentiewaarden
E Appendix
E1 Belangrijke begrippen
E2 Ethiek: een praktische benadering
E3 Kerntaken en competenties mondartsen
E4 Klinische beslissingen
E5 Klinische valkuilen
E6 Gezondheidsvragenlijsten
E7 Morbiditeit, comorbiditeit en multimorbiditeit
E8 Tuchtrecht

Dr. Hubert Bruins (1953) specialiseerde zich op het gebied van de bijzondere tandheelkunde en de ziekenhuistandheelkunde (UMC Utrecht). In 2001 promoveerde hij op een klinisch-besliskundig onderwerp. Hij was nauw betrokken bij de oprichting van ACTA Quality Practice in 2005 en is auteur van het Medisch tandheelkundig memo 2001 en 2003. Sinds 2010 is hij werkzaam in de verwijspraktijk voor bijzondere mondzorg Gooimond te Bussum.

“In totaal worden alfabetisch 23 veelvoorkomende orofaciale aandoeningen – van aangezichtsverlamming tot wekedelingzwelling – kort besproken, vaak met zeer uitgebreide lijstjes van mogelijke oorzaken en behandelmogelijkheden. […] Al met al is dit vademecum voor elke tandarts een nuttige bron van informatie om medisch verantwoord te kunnen werken, met als meerwaarde de mogelijkheid om kritiek, vragen en suggesties te melden op een speciale website.”Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, juli/augustus 2011.

“Auteur Hubert Bruins geeft aan met dit boek bij te dragen aan de mogelijkheden van de tandarts/mondarts om snel informatie te krijgen over ‘deert het of deert het niet’. Daarmee wordt patiëntveiligheid ondersteund. Gegeven de grote hoeveelheid compact weergegeven informatie wordt dat doel ook bereikt. […] Al met al een boek dat in de algemene tandartspraktijk thuis hoort.”

Nederlands tandartsenblad, juni 2011

BACK