Tandletsel

 78,50

9789085621294
1
248 pagina's
Prelum Uitgevers
M. Tsukiboshi
Diagnose en behandeling in de algemene praktijk

De laatste jaren hebben een uitgebreidere kennis van behandelresultaten in combinatie met innovatieve technologie en nieuwe materialen geleid tot verbeterde diagnostiek en zorg voor patiënten met tandletsel. In dit boek ligt de nadruk op een minimaal invasieve benadering voor de behandeling van tandletsel. De beschreven procedures zijn gericht op het begeleiden van het natuurlijke genezingsproces van harde tandweefsels, pulpa, parodontaal ligament en alveolair bot. Invasieve restauratie, pulpectomie en extractie worden zoveel mogelijk vermeden.

Belangrijke punten met betrekking tot onderzoek en diagnostiek, de behandelplanning en behandelprocedures zijn beschreven voor specifieke types tandletsel. Langdurige nacontrole wordt aangemoedigd en heldere protocollen verduidelijken de nieuwste methodes voor het doeltreffend behandelen van tandletsel. Verder ligt in het hele boek de nadruk op toepassing van cone beam-computertomografie, een techniek die de diagnostiek voor tandletsel ingrijpend heeft verbeterd.

Tandletsel is uitgebreid geïllustreerd met honderden klinische afbeeldingen, röntgenfoto’s en tekeningen. Het boek is bedoeld voor tandartsen-algemeen-practici, tandarts-specialisten en degenen die hiervoor in opleiding zijn.[omhoog]RecensieOver de Engelstalige editie van dit boek:

“If there were to be the perfect chairside companion for handling traumatic injuries to teeth, this manual would earn the highest marks. It is comprehensive, well organized, beautifully illustrated and documented with high­quality clinical photographs. […] This excellent volume takes you step by step through each of the classifications of traumatic injuries, and visually instructs with detailed illustrations, photos, X-rays and CBCT images of case studies. It could be considered to be an atlas of diagnosis and treatment of traumatic injuries, with detailed explanations and extensive references to the literature. It is a volume that should earn a place in the library of anyone who treats dental trauma, including the hospital emergency department. I recommend it highly.”
Daniel H. Flanders, DDS, MS, The New York State Dental Journal

Over de auteur(s)

Mitsuhiro Tsukiboshi is afgestudeerd aan de faculteit Tandheelkunde van Osaka University. Hij promoveerde op tandheelkundige materialen aan de Kyoto University en heeft al ruim dertig jaar een eigen praktijk. Dr. Tsukiboshi’s specialisatie is tandletsel en autotransplantatie. Op dit vakgebied heeft hij uitgebreid klinisch onderzoek verricht en veel colleges en lezingen in diverse landen gegeven. Hij heeft een groot aantal publicaties op zijn naam staan, waaronder talrijke artikelen in internationale wetenschappelijke tijdschriften. Ook is hij auteur van het klinische handboek Autotransplantation of Teeth dat in vele talen is vertaald en uitgegeven. Dr. Tsukiboshi is sinds 1998 gastdocent aan Osaka University en Loma Linda University. Ook is hij voorzitter geweest van de International Association of Dental Traumatology.

Paul Wesselink is afgestudeerd in de Tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht en heeft zijn postdoctorale opleiding endodontologie als clinical teaching fellow gedaan aan de Harvard School of Dental Medicine in Boston. Hij heeft zijn doctorstitel behaald aan de Universiteit van Amsterdam met het proefschrift: Disturbances in the Homeostasis of the Periodontal Ligament — Dento-Alveolar Ankylosis and Root Resorption. Gedurende meer dan twintig jaar is hij hoogleraar Cariologie en Endodontologie bij de Universiteit van Amsterdam geweest en voorzitter van de afdeling Cariologie Endodontologie Pedodontologie van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA). Van zijn hand verschenen ruim honderdzeventig internationale publicaties. Hij schreef diverse hoofstukken in internationale leerboeken als (co-) auteur en was mederedacteur van het leerboek Endodontologie.

Inhoud

Voorwoord V
1 Anatomische overwegingen en classifi catie van tandletsel 1
2 Onderzoek en diagnostiek van tandletsel 9
3 Kroonfractuur 25
4 Kroon-wortelfractuur 51
5 Wortelfractuur 73
6 Subluxatie 93
7 Extrusieluxatie 113
8 Laterale luxatie 123
9 Intrusieluxatie 133
10 Transient apical breakdown 147
11 Avulsie 169
12 Letsel aan het melkgebit 207
13 Letsel aan de omringende structuren 231
Register 239

BACK