41,50

9789085621461
2
296 pagina's
Prelum
Dr. J. den Dekker

Mondzorg is een onderdeel van de gezondheidszorg waar vrijwel iedere Nederlander – jong en oud – gebruik van maakt. De wereld van de mondzorg met zijn eigen systemen en tradities is echter vaak moeilijk te begrijpen en voor velen onbekend. Dit boek geeft inzicht in de structuur van de mondzorg en de werking van het systeem in de praktijk. Aan bod komen onder meer de organisatie van de mondzorg, de financiering, wetgeving, toezicht en de doelmatigheid van de zorg. Hoe is de situatie geworden tot hoe die nu is en hoe zal de mondzorg in de toekomst georganiseerd zijn?

Het boek is bestemd voor studenten tandheelkunde en mondzorgkunde, maar uiteraard ook voor tandartsen, mondhygiënisten en anderen die belang stellen in de (ontwikkeling van) de mondzorg.

Over de tweede druk van dit boek:
“Deze herziene editie geeft een zeer overzichtelijk beeld van de maatschappelijke en politieke factoren die raken aan de dagelijkse praktijk van de tandarts-algemeen practicus. Zo staan er in dit boek talloze uitspraken die de lezer aan het denken zet. Hoe is het mogelijk dat het gezondheidszorgsysteem zo ingewikkeld is geworden, maar ook – en dat is bemoedigend – wat zijn er veel mogelijkheden voor patiënten met een ingewikkelde tandheelkundige problematiek!” – Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde

Over de auteur
Dr. J. den Dekker is tandarts en is verbonden aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) en Zorginstituut Nederland (ZIN).
BACK