Socares

nu tijdelijk 195 euro voor het eerste jaar.

Praktijkgerichte, hoogwaardige nascholing over ouderengeneeskunde

Wat is Socares?

Socares is een onafhankelijk, praktijkgericht nascholingsconcept voor én door specialisten/artsen ouderengeneeskunde, bestaande uit een mooi vaktijdschrift en geaccrediteerde e-learningmodules. 3 keer per jaar ontvang je een rijk geïllustreerd tijdschrift in de brievenbus, met daarin een selectie van actuele, vakinhoudelijke en kwalitatief hoogstaande artikelen die je direct in de praktijk toe kunt passen.

Socares is geaccrediteerd door ABC1. Per editie zijn 5 geaccrediteerde e-learningmodules ontwikkeld. Per jaar zijn er dus 15 nascholingspunten te behalen.

Nascholen met Socares?

In iedere editie wordt op een praktisch toepasbare manier aandacht besteed aan de meest relevante en actuele thema’s binnen de ouderengeneeskunde. De eerste editie telt ruim zestig pagina’s en hierin is onder meer ruimte voor nascholingsartikelen, casuïstiek, toetsvragen, rubrieken, columns, technologische ontwikkelingen en thema’s op het gebied van lifestyle, wetgeving en leiderschap.

Onze vakredactie zorgt ervoor dat ieder artikel aansluit op de kennisbehoefte van de specialist ouderengeneeskunde. Op deze website kun je binnenkort alle artikelen nalezen en de geaccrediteerde e-learningmodules doorwerken.

Wil je meer weten over Socares of een collectief abonnement aanvragen? Neem dan contact op met klantenservice@socares.nl.

BACK