Psyfar

 457,00

1872-1559
Sinds 2006
Praktijkgerichte nascholing over psychofarmacologie
Redactie: A.J. Risselada (hoofdredacteur), V.W. van den Bergh, D. Cohen, M. Chrispijn, G.J.H. Dumont, R.M. Kok, L.E. de Wit.

Psyfar is een onafhankelijk, ongesponsord kenniscentrum over psychofarmacologie. Psyfar is bestemd voor psychiaters, ziekenhuisapothekers, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten GGZ en andere voorschrijvers van psychofarmaca, zoals huisartsen.

Psyfar is in 2006 gestart als nascholingstijdschrift met kennistoetsen (e-learning). Vanwege de grote waardering die we sindsdien mochten ontvangen en de groeiende vraag naar kwalitatief hoogwaardige, onafhankelijke en ongesponsorde nascholing, zijn onze activiteiten verder uitgebreid. Inmiddels maken ook een jaarlijks terugkerend Nationaal congres in de psychofarmacologie, basiscursussen psychofarmacologie en het online kenniscentrum www.psyfar.nl succesvol onderdeel uit van ons kenniscentrum. En onze ambitie reikt verder: wij zullen ons aanbod continu vergroten met onderdelen die er op zijn gericht om de professional optimaal te ondersteunen.Psyfar bestaat uit de volgende onderdelen:

  • 4x per jaar het nascholingstijdschrift Psyfar (incl. een digitale versie op de iPad);
  • onbeperkt toegang tot het uitgebreide online kenniscentrum www.psyfar.nl dat u optimaal ondersteunt bij uw dagelijkse praktijk;
  • 4 e-learningmodules bij ieder tijdschriftnummer; per jaar kunt u 16 e-learningmodules doorwerken en met goed gevolg afleggen waarmee u in totaal maximaal 16 door de NVVP, de NVZA en VSR geaccrediteerde nascholingspunten kunt behalen.
BACK