75,00

9789085621720
471
Prelum
dr. Arne Risselada / dr. Paul Naarding / prof. dr. mr. Christiaan Vinkers

De uitgave Praktische psychofarmacologie is al jarenlang een bestseller in de psychiatrie. Generaties van medische beroepsbeoefenaren zijn opgeleid en nageschoold met de praktische kennis die zij met het boek van prof.dr. Peter Moleman opdeden. Molemans praktische psychofarmacologie is de opvolger van dit belangrijke Nederlandstalige standaardwerk. Onder redactie van dr. Paul Naarding en dr. Arne Risselada en prof. dr. mr. Christiaan Vinkers kwam in 2022 de nieuwste herziening tot stand, met een ingrijpende uitbreiding en wijziging van de oorspronkelijke tekst.

Hoofdstuk 1 Inleiding in de psychofarmacologie, met onder andere uitleg over de invloed van farmacokinetiek, farmacodynamiek en metabolisme op het voorschrijven van psychofarmaca, vormt de basis voor de rest van het boek. De theorie is aangevuld met casuïstiek uit de praktijk en praktische overzichtstabellen van bijvoorbeeld bloedspiegelbepalingen. In de paragraaf Farmacogenetica wordt ingegaan op hoe afwijkingen in het DNA van bepaalde patiëntengroepen de werking en dus het voorschrijven van psychofarmaca kunnen beïnvloeden. 

Daarna volgen de hoofdstukken Benzodiazepines, Antidepressiva, Stemmingsstabilisatoren en Antipsychotica. Nieuw zijn de hoofdstukken Middelen bij dementie, Middelen bij ADHD en Middelen bij verslaving. Ook nieuw is dat informatie over speciale patiëntengroepen zoals ouderen en kinderen op een toegankelijke wijze in de hoofdstukken is geïntegreerd. 

Molemans praktische psychofarmacologie is uitgegroeid tot een belangrijk Nederlandstalig standaardwerk. Samen met Farmacotherapie bij verslaving geeft het een compleet beeld van de farmacotherapeutische behandeling in de psychiatrie. 

Wat is er nieuw in de zesde editie (mei, 2022)? 

Molemans praktische psychofarmacologie is een praktijkgerichte leidraad die systematisch de stappen en overwegingen bij het voorschrijven van geneesmiddelen volgt. In de acht vernieuwde hoofdstukken komen alle belangrijke onderwerpen en geneesmiddelengroepen aan bod:  

  1. Inleiding in de psychofarmacologie
  2. Benzodiazepines  
  3. Antidepressiva 
  4. Stemmingsstabilisatoren 
  5. Antipsychotica 
  6. Middelen bij dementie 
  7. Middelen bij ADHD 
  8. Middelen bij verslaving  

Nieuw is dat informatie over speciale patiëntengroepen zoals ouderen en kinderen op een toegankelijke wijze in de hoofdstukken is geïntegreerd. 

Daarnaast is het gehele boek nu volledig digitaal beschikbaar, met directe toegang tot de meest praktische overzichtstabellen en behandelschema’s. Door de interactieve inhoudsopgave, handige links en zoekfunctie is de inhoud van het boek snel te raadplegen in praktijksituaties. 

BACK