79,50

9789085621249
624
gebonden
Prelum
Bindwijze: gebonden Omvang: 624 Uitgever: Prelum
Braam, W. / Duinen-Maas, M.J. van / Festen, D.A.M. / Gelderen, I. van / Huisman, S.A. / Tonino, M.A.M.
Dokter, onze Piet zit niet lekker in zijn vel, wilt u even kijken? Piet is een man van 43 jaar met een verstandelijke beperking, hij heeft het niveau van een kind van 3 en komt met zijn begeleider vanuit de woonvoorziening op het spreekuur. Piet praat amper, begrijpt niet alles wat je vraagt en kijkt een beetje angstig. Niet lekker in zijn vel?
De vaak complexe etiologie van de verstandelijke beperking en de comorbiditeit op gezondheid en sociaal functioneren, maken patiënten met deze beperking bijzonder kwetsbaar. Omdat het medisch-wetenschappelijk onderzoek naar deze patiëntengroep van recente datum is, krijgen deze mensen nog niet altijd de evidence-based zorg die ze nodig hebben. Dit boek wil graag een helpende hand bieden aan alle zorgprofessionals die in de praktijk met deze patiënten te maken krijgen.
In dit zeer complete overzichtswerk wordt in ruim 600 pagina’s geschetst wat bijzonder is aan een patiënt met een verstandelijke beperking en waarin de medische zorg anders is dan anders. Het boek biedt naast uitgebreide, diepgaande achtergrondinformatie praktische handvatten ten behoeve van doelgerichte anamnese, diagnostiek en behandeling in relatie tot deze speciale patiëntengroep.
Bij de totstandkoming van deze lijvige uitgave is onder leiding van een bevlogen redactie een team van bijna 100 experts erin geslaagd een kwalitatief hoogwaardig handboek samen te stellen waarin de meest actuele kennis is gebundeld.
Medische zorg voor patiënten met een verstandelijke beperking is een onmisbaar naslagwerk voor de AVG, de huisarts en alle andere (para)medici die in de praktijk te maken krijgen met patiënten met een verstandelijke beperking.

Inhoud

Mensen met een verstandelijke beperking, hun gezondheid en zorgbehoeften

 

Deel I Wat is nodig om medische zorg te verlenen?

 

1.  Communicatie en consultvoering

2.  Anamnese

3.  Lichamelijk onderzoek

4.  Aanvullend onderzoek

5.  Onderzoek en behandeling vanuit een multi- en interdisciplinaire benadering

 

Deel II Medische zorg vanuit veelvoorkomende comorbiditeit

 

6.  Neurologische aandoeningen

7.  Slaapproblemen

8.  Psychiatrische en gedragsproblematiek

9.  Taal- en spraakstoornissen

10. Ooraandoeningen, slechthorendheid en gehoorrevalidatie

11. Oogheelkundige afwijkingen en visuale stoornissen

12. Sensorische informatieverwerking

13. Skelet- en spieraandoeningen: het bewegingsapparaat en revalidatie

14. Hart- en vaatziekten

15. Aandoeningen van de luchtwegen

16. Afwijkingen van het gebit en bijzondere tandheelkunde

17. Gastro-intestinale ziekten

18. Endocriene aandoeningen

19. Gynaecologische aandoeningen, cyclusstoornissen, cyclusregulatie

20. Urologische aandoeningen

21. Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

 

Deel III Medische zorg vanuit etiologisch gezichtspunt

 

22. Etiologisch diagnostiek

23. Verworven hersenletsel

24. Cerebrale aanlegstoornissen

25. Peroxisomale ziekten

26. Lysosomale ziekten en therapeutische opties: een overzicht

27. Mitochondriale ziekten

28. Angelmansyndroom

29. CHARGE-syndroom

30. Corneliadelangesyndroom

31. Downsyndroom, trisomie 21

32. Fragiele-x-syndroom

33. Noonansyndroom

34. Phelan-mcdermidsyndroom (22q13-deletiesyndroom)

35. Prader-willisyndroom

36. Rettsyndroom

37. Smith-lemli-opitzsyndroom

38. Smith-magenissyndroom

39. Sotossyndroom

40. Tubereuzesclerosecomplex

41. Velocardiofaciaal (VCF-)syndroom; chromosoom 22q11.2-deletiesyndroom

42. Williamssyndroom

 

Register

 

BACK