69,95

9789085621690
Prelum
Maaten, J.C. ter / Olgers, T.J. / Scholing, C.

Medische spoedsituaties

De systematische benadering

In deze vierde, herziene editie van het handboek ‘Medische spoedsituaties’ is de inhoud volledig geactualiseerd naar de nieuwste wetenschappelijke en praktische inzichten binnen de acute zorg. Ook de nieuwe Nederlandse richtlijnen en literatuur over hypertensieve crisis, sepsis, urineweginfecties, hartfalen en de behandeling van diabetische ketoacidose, zijn meegenomen in deze herziening. Tot slot is er een passage toegevoegd over COVID-19.

Bij acuut zieke patiënten is een snelle herkenning en behandeling van cruciaal belang. Een gestructureerde benadering is daarom noodzakelijk, waarin eerst de direct levensbedreigende aandoeningen worden behandeld. Juist in een tijd waarin er een gestage toename is van acute zorgvragen, met toenemende drukte en volle spoedeisende hulpen, is snel, efficiënt en veilig handelen van levensbelang.

Dit boek geeft een praktische, geactualiseerde beschrijving van de systematische benadering bij medische spoedsituaties volgens de ABCDE-methodiek en de toepassing ervan bij veelvoorkomende symptomen, zoals pijn op de borst en dyspnoe. Daarnaast komen potentieel bedreigende ziektebeelden aan bod met achtergrondinformatie en behandelopties. De nadruk ligt daarbij op volwassen non-traumapatiënten.

Medische spoedsituaties is een praktisch naslagwerk dat niet mag ontbreken op iedere plaats waar acute zorg wordt verleend. Het boek richt zich in de eerste plaats op artsen en professionals (al dan niet in opleiding) die op de spoedeisende hulp werkzaam zijn. De inhoud is echter ook zeer waardevol voor andere medische professionals die te maken krijgen met acuut zieke patiënten, bijvoorbeeld in de kliniek of huisartsenpraktijk.

Door de heldere structuur is het boek eenvoudig doorzoekbaar en prettig in gebruik. De auteurs zijn dagelijks werkzaam in de acute zorg en verzorgen al jaren de succesvolle praktijkcursus Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties (SBMS), waar het boek Medische spoedsituaties wordt gebruikt als lesmateriaal.

Proefhoofdstuk

Auteurs

Drs. T.J. Olgers
internist-acute geneeskunde, Spoedeisende Hulp/afdeling Interne Geneeskunde, UMCG, Groningen

Drs. C. Scholing
SEH-arts KNMG, Spoedeisende Hulp, UMCG, Groningen

Prof.dr. J.C. ter Maaten
internist-acute geneeskunde, Spoedeisende Hulp/afdeling Interne Geneeskunde, UMCG, Groningen

Extra materiaal

– Reanimatierichtlijn 2015 (PDF)
– Instructiefilm over veilig en effectief gebruik van een botnaald (YouTube)
– Samenvattingskaart ABCDE (PNG)
– Algoritme specialistische reanimatie volwassene (PNG)

Recensies eerdere edities

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde:
De goede systematiek, de praktische benadering met vele tabellen en fraaie flow-charts maken het boek zeer prettig leesbaar. Het is knap hoe de auteurs theoretische informatie die niet direct klinisch relevant is tot een minimum hebben weten te beperken; ook de consistentie van stijl en inhoud door de verschillende hoofdstukken heen is een compliment waard. […] Het boek is een van de betere Nederlandse uitgaven op dit gebied
Peter Pickkers, september 2013

Huisarts & Wetenschap:
In de recent verschenen derde druk van Medische spoedsituaties wordt de ABCDE-systematiek uitgebreid en praktisch beschreven, en toegepast op veelvoorkomende ziekte- en symptoompresentaties. Zeer geschikt voor aios die acute zorgstage gaan doen en ter verdieping voor (kader)huisartsen met affiniteit voor spoedzorg. […] Het  boek leest prettig en bevat mooie illustraties van onder andere de chin-lift en jaw thrust manoeuvres. Diverse tabellen zijn erg informatief, zoals een tabel met à priori kansen op diagnoses per setting bij pijn op de borst en een tabel over oorzaken van buikpijn per leeftijdscategorie. Het boek is duidelijk en beknopt geschreven, waarbij ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting van leerpunten.”
Loes Wouters, juni 2018

Journal of Critical Care:
In conclusion, this book is well suited for any doctor dealing with acute medical patients in the emergency department and in-hospital patients. The book certainly belongs on the bookshelf of any practising doctor dealing with acute patients

BACK