leefstijl in de ggz
Meer informatie en aanmelden verloopt via aanmelder.nl

Leefstijl in de GGZ: Hoe? Zo!
Organisator: Prelum in samenwerking met GGZ Centraal, Altrecht en UMC Utrecht.
Sprekers: o.a. prof. dr. Peter van Harten (GGZ Centraal) & dr. Wilma Swildens (Altrecht)
Datum: dinsdag 10 maart 2020
Locatie: GGZ Centraal (De Veste), Amersfoort
Specialisme: Behandelaren, managers, verpleegkundigen, begeleiders en andere mensen van de werkvloer die iets willen of kunnen met het thema leefstijlimplementatie.
Aantal plaatsen: er zijn maximaal 150 plaatsen voor dit congres. Indien het animo erg groot blijkt, is de organisatie voornemens om het congres later in het jaar te herhalen.
Accreditatie: voor dit congres is accreditatie aangevraagd voor 6 nascholingsuren bij in elk geval het NVvP, V&VN en het VSR. Als u lid bent van een andere beroepsvereniging, dan krijgt u van ons na afloop een certificaat/bewijs van deelname toegestuurd.

Kosten: Er zijn 3 verschillende prijzen vastgesteld voor dit congres:

  • € 350,- (psychiaters, klinisch en GZ-psychologen, andere specialisten, hoger management)
  • € 250,- (basis psychologen, paramedici, behandelaren, VS GGZ)
  • € 175,- (verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders)

Medewerkers van GGZ Centraal, Altrecht en UMC Utrecht ontvangen 50% korting op de prijs. Per organisatie kunnen maximaal 25 deelnemers zich inschrijven voor de kortingsprijs.

Meer informatie en aanmelden

Leefstijl in de GGZ: Hoe? Zo!

Inmiddels is algemeen bekend dat het verbeteren van leefstijl (gezond voedsel, meer beweging en stoppen met roken) een positieve invloed heeft op zowel de lichamelijke als psychische gezondheid van psychiatrisch patiënten. Onderzoeken die dit positieve effect aantonen, zijn er meer dan genoeg. Leefstijlprogramma’s worden vaak omarmd door verpleging, staf en door patiënten en familie. En toch blijkt er een kloof te bestaan tussen de theorie en de succesvolle implementatie ervan.

Over dit congres

Met dit congres proberen we de succesfactoren en valkuilen bij leefstijlimplementatie voor u samen te vatten. We delen kennis en best practices met u, zodat duidelijk wordt hoe het wél, maar ook hoe het niet moet. Zodat u weet wat u te doen staat. En zodat u morgen al kunt starten met het verbeteren van de leefstijl en gezondheid van uw patiënten.

We hebben diverse sprekers en workshopleiders uitgenodigd die ervaring hebben met leefstijlimplementatie. Zij verzorgen een ochtendprogramma met plenaire lezingen en een middagprogramma met diverse praktische workshops (u kiest er drie).

Laat u met dit congres inspireren en leer over belangrijke randvoorwaarden en effectieve methodieken. Wij geven u de basis; een helder doel voor ogen en de praktische handvatten. Daarna is het aan u en is het vooral een kwestie van samenwerken en doorzetten!

Meer informatie en aanmelden

BACK