kronen en bruggen

 93,75

9789085621348
324
gebonden
Prelum
Baat, C. de / Creugers, N.H.J. / Witter, D.J.

In dit boek staan kronen en bruggen centraal. Een onderwerp waarin we vele en ingrijpende internationale ontwikkelingen kunnen waarnemen. Zo is het aantal wetenschappelijke artikelen dat in de laatste vijf jaar op dit terrein verscheen, ruim vijf maal zo groot als over bijvoorbeeld partiële gebitsprothesen.

Een belangrijk argument om ingrijpende en kostbare interventies zoals de vervaardiging van kronen en bruggen bij een patiënt te doen, is de met deze constructies geassocieerde duurzaamheid: “het kost wat, maar dan heb je ook wat’. Deze veronderstelde duurzaamheid is echter geen vanzelfsprekendheid. Uit systematische literatuuronderzoeken is gebleken dat de duurzaamheid van ‘definitieve’ prothetische constructies beperkt is en dat indicatie, materiaalkeuze en uitvoering hierbij een belangrijke rol spelen. Zij hangen onderling nauw samen, worden sterk beïnvloed door de stand van de wetenschap en zijn dan ook aan veranderingen onderhevig.

Behalve met duurzaamheid en kostbaarheid worden kronen en bruggen door patiënten vaak geassocieerd met uitgebreide, gecompliceerde en soms onaangename behandelingen. Patiënten mogen ervan uitgaan dat tandartsen deze constructies doelgericht indiceren, goede afwegingen maken om geconstateerde problemen op te lossen en bekwaam zijn als het gaat om een adequate uitvoering van een behandeling.

Het uitgangspunt in dit boek is dat door een behandeling met kronen en bruggen een vooraf gesteld doel – zoals overeengekomen met de patiënt – wordt bereikt. Dit boek beoogt inzichten te verschaffen die bijdragen aan een effectieve, efficiënte, tijdige en veilige patiëntgeoriënteerde mondzorg. Vanzelfsprekend komen de indicatie, het onderhoud en de nazorg van kronen en bruggen nadrukkelijk aan de orde.

Kronen en bruggen is bedoeld voor alle mondzorgverleners en degenen die daartoe worden opgeleid. Het boek is rijk geïllustreerd met talrijke klinische en röntgenafbeeldingen, tekeningen en tabellen.

BACK