Met het verdwijnen van de website van het Diagnostisch Kompas ontstond een lacune in de Nederlandstalige informatievoorziening over onderzoek en diagnose in de eerste en tweede lijn. Prelum is door het College van Zorgverzekeringen (CVZ, tevens samensteller van het Farmacotherapeutisch Kompas) geselecteerd om de informatie uit het Diagnostisch Kompas te actualiseren, uit te breiden en te moderniseren.

De website Klinischediagnostiek.nl ontsluit opnieuw de belangrijkste klinische probleemstellingen en legt heldere verbanden met aanvullend diagnostisch onderzoek. Alle informatie wordt hier up to date gehouden en vormt een rijke bron van direct toepasbare vakinformatie. Op deze website vindt u geen medische nieuwtjes, geen goed bedoelde verstrooiing, maar ‘harde’ klinische vakinformatie.

Klinische probleemstellingen zijn direct gekoppeld aan aanvullend laboratoriumonderzoek. De website is doorzoekbaar op trefwoord, ICPC-2 en ICD-10 codes. Iedere klinische probleemstelling wordt aan de hand van een vaste structuur behandeld. Klinischediagnostiek.nl is beschikbaar voor persoonlijk gebruik, maar kan ook door ziekenhuizen collectief afgenomen worden. Deelnemers aan de besloten community Qlinix krijgen gratis toegang tot klinischediagnostiek.nl

Ga naar www.klinischediagnostiek.nl

BACK