78,50

9789085620426
2
552
Prelum Uitgevers
Omvang: 552Uitgever: Prelum Uitgevers
Brand, A. / Broek, P.J. van den / Dekhuijzen, P.N.R. / Dohle, G.R. / Floor, S. / Groot, C.J.M. de / Hengeveld, M.W. / Hooymans, J.M.M. / Kaandorp, C.J.E. / Kleibeuker, J.H. / Kneepkens, C.M.F. / Kooy, A. / Laven, J.S.E. / Man, R.A. de / Roumen, R.M.H. / Tak, P.P. / Trines, S.A.I.P. / Vr
Onderzoek en diagnostiek van 236 aandoeningen

In het zeer succesvolle Klinische probleemstellingen worden op compacte wijze 236 veel voorkomende aandoeningen beschreven in relatie tot het diagnostisch instrumentarium dat artsen tot hun beschikking hebben. De beschrijvingen zijn zoveel mogelijk samengesteld volgens de principes en methodes van evidence based medicine en voor elke probleemstelling is systematisch literatuuronderzoek verricht. Elke klinische probleemstelling wordt aan de hand van een vaste structuur behandeld:

• begripsomschrijving
• pathofysiologie
• epidemiologische gegevens
• alternatieve diagnoses
• klinisch relevant onderzoek
• cave
• aanvullende diagnostiek
• niet-geïndiceerd onderzoek
• classificatie volgens ICPC-2 en ICD-10
• literatuur

In deze tweede druk is de inhoud volledig geactualiseerd en zijn verhelderende illustraties toegevoegd. Alle probleemstellingen zijn door een grote groep vooraanstaande Nederlandse artsen aangepast aan de laatste stand van zaken in de wetenschap en in de richtlijnontwikkeling.
Klinische probleemstellingen is een compleet, toegankelijk en praktisch boek en een ideale leidraad bij de keuze van (aanvullend) onderzoek. Het boek is zeer waardevol voor alle medische professionals die dagelijks te maken krijgen met diagnostiek.

BACK