klinisch onderwijs opleiden praktijk

 79,95

9789085621577
4
408
gebonden boek
Prelum Uitgevers
Bindwijze: gebonden boek Omvang: 408 Uitgever: Prelum Uitgevers
Boendermaker, P.M. / Brand, P.L.P. / Venekamp, R.

Klinisch onderwijs en opleiden in de praktijk

Vierde, geheel herziene druk
Verschijningsdatum: 15 augustus 2018
Bindwijze: gebonden
Taal: Nederlands
Vakgebied: medisch specialisten, coassistenten, aiossen en huisartsen

Volledig herziene vierde druk (15 nieuwe hoofdstukken)
Klinisch onderwijs en opleiden in de praktijk is al jarenlang een standaard werk voor medisch specialisten, co-assistenten, aios en huisartsen. Het vormt de praktische rode draad door alle lijvige stukken en ambtelijke nota’s over het nieuwe opleiden. De afgelopen decennia is de gezondheidszorg veel complexer geworden. Talloze ontwikkelingen in de geneeskunde en de maatschappij hebben daaraan bijgedragen. Dat heeft ook zijn weerslag op het landschap van medische vervolgopleidingen. Van het traditionele meester-gezel-model is er een overgang geweest naar een gemengd model waarbinnen veel aandacht is voor competentiegericht leren. Elke medisch specialist wordt tegenwoordig volgens dit nieuwe stramien opgeleid en ook de bachelor- en masteropleidingen van medisch studenten zijn op deze leest geschoeid.

Al sinds 2010 dient Klinisch onderwijs en opleiden in de praktijk als praktisch handboek over het nieuwe opleiden. Het geeft een overzicht van de nieuwste kennis en bevat talloze praktische adviezen voor het succesvol toepassen ervan in de drukke dagelijkse klinische praktijk.
In deze vierde druk zijn de bestaande hoofdstukken aangepast aan de huidige tijd en er zijn maar liefst vijftien nieuwe hoofdstukken toegevoegd. Ieder rijk geïllustreerd hoofdstuk heeft een vaste structuur die goed aansluit bij de wensen van opleiders:
* Leerdoelen
* Casuïstiek
* Achtergronden en theorie
* Praktijkadvies

Klinisch onderwijs en opleiden in de praktijk is niet alleen gericht op medisch specialisten die zich bezig houden met klinisch onderwijs, maar ook op co-assistenten en AIOS. Zij zijn, veel meer dan vroeger, zelf verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van hun opleiding. Ook huisartsen zullen veel situaties die in deze uitgave worden beschreven herkennen en kunnen gebruik maken van het praktisch advies waarin dit boek excelleert.

Recensie

Tijdschrift voor Psychiatrie:

“Deze recensie betreft de vierde geheel herziene uitgave (augustus 2018) van een boek dat voor het eerst verscheen in 2010. Neem je het ter hand, dan springt het zeer verzorgde karakter van deze uitgave in het oog. De veelkleurigheid van tekst, foto’s en afbeeldingen verlucht de wat droge inhoud. Het nodigt op haast speelse wijze uit tot verdere kennismaking. Terugkerende onderdelen zoals leerdoel, casusbeschrijving, literatuur, samenvattende of toelichtende kaders krijgen een eigen tekstkleur en lettertype. Dit verhoogt aanmerkelijk het leesplezier en vergemakkelijkt het onthouden.

Het boek bevat vier onderdelen. Na een eerste algemeen deel, Achtergronden, gaan de auteurs in op Principes van leren en opleiden. Het lijvigste derde deel, De dagelijkse opleidingspraktijk, gaat vooraf aan het vierde deel, Begeleiden, toetsen en beoordelen. In een gedeelte bijlagen vindt de lezer een aantal voorbeelddocumenten.

Achtenveertig (!) hoofdstukken leiden de lezer op overzichtelijke wijze toe naar vele elementen die de kwaliteit van opleiding bepalen. De auteurs kozen daarbij duidelijk voor een benadering vanuit het standpunt van een opleider, waardoor de tekst een persoonlijk aansprekend karakter krijgt. Gaat het over de arts in opleiding tot specialist, dan gebruiken ze zeer frequent de vrouwelijke persoonsvorm. Het komt verfrissend over en uiteraard in overeenstemming met de realiteit van het vrouwelijke aandeel in het aantal artsen in opleiding.

Elk hoofdstuk is slechts enkele pagina’s lang. Dit maakt het mogelijk deze met tussenpozen te lezen en de materie wat te laten doordringen na lectuur ervan. Het boek wordt zo niet alleen voor de jongere opleider een handboek, bijvoorbeeld binnen een ‘train the trainer’-opleiding. Ook een ervaren opleider kan het boek als naslagwerk even uit de kast halen om lemma-gewijs een bepaald onderwerp door te nemen. De bondigheid van de gesuggereerde aanvullende lectuur maakt het soms tijdrovend struinen door een uitgebreide literatuurlijst overbodig.

Zelf zou ik een wat gebalder taalgebruik met korte, directe formuleringen verkiezen boven de gebruikte complexere zinsconstructies. Deze verminderen hier en daar de leesbaarheid, zeker voor een vermoeide collega die op een avond nog wat wil doorlezen. Ook een lijst met gebruikte afkortingen zou ik zinvol hebben gevonden.

Alles bij elkaar is dit een schitterend boek, zowel qua vormgeving als inhoud. Men mag het gerust beschouwen als een must have voor zowel de aankomende als de ervaren opleider.”

M.H.M. Hermans, kinder- en jeugdpsychiater, Mechelen

BACK