70,75

9789085620945
255
gebonden boek
Prelum Uitgevers
Bindwijze: gebonden boek Omvang: 264 Uitgever: Prelum uitgevers
Boendermaker, P.M. / Brand, P.L.P. / Venekamp, R.

Sinds het begin van dit millennium is er veel veranderd in medische vervolgopleidingen. Van het traditionele meester-gezel-model is er een overgang geweest naar een gemengd model waarbinnen veel aandacht is voor competentiegericht leren. Elke medisch specialist wordt tegenwoordig volgens dit nieuwe stramien opgeleid. Ook de bachelor- en masteropleidingen van medisch studenten zijn op deze leest geschoeid.

Lijvige stukken en ambtelijke nota’s over het nieuwe opleiden zijn er inmiddels genoeg. Een praktisch handboek ontbrak nog. En dat is precies wat Klinisch onderwijs en opleiden in de praktijk is: het geeft een overzicht van de kennis over het nieuwe opleiden en bevat talloze praktische adviezen voor het succesvol toepassen ervan in de drukke dagelijkse klinische praktijk.

Ieder rijk geïllustreerd hoofdstuk heeft een vaste structuur die goed aansluit bij de wensen van opleiders:

  • Leerdoelen
  • Casuïstiek
  • Achtergronden en theorie
  • Praktijkadvies

Klinisch onderwijs en opleiden in de praktijk is niet alleen gericht op medisch specialisten die zich bezig houden met klinisch onderwijs, maar ook op co-assistenten en AIOS. Zij zijn, veel meer dan vroeger, zelf verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van hun opleiding. Ook huisartsen zullen veel situaties die in deze uitgave worden beschreven herkennen en gebruik kunnen maken van het praktisch advies waarin dit boek excelleert.

Deel 1 Achtergronden
1. Inleiding.
2. Competentiegericht opleiden.
3. Leerstijlen en de leercirkel.
4. Grondslagen van het leren van volwassenen.

Deel 2 Gereedschapskist
5. Leerdoelen.
6. Reflectie.
7. Feedback.
8. Structuur.
9. Toetsen en beoordelen.
10. ‘STAMPPOT’

Deel 3 De praktijk
11. Veilig leerklimaat.
12. Korte praktijkbeoordeling (KPB) en Objective Structured Assessment of Technical Skills (OSATS).
13. Videoregistratie van activiteiten van de aios.
14. 360 gradenfeedback.
15. Portfolio.
16. Voortgangsgesprek.
17. Beoordelingsgesprekken.
18. Kennistoetsing.
19. Vaardighedenonderwijs.
20. Leren in het skillslab.
21. Onderwijsleergesprek, onderwijsdiscussie, simulatiegesprek.
22. Onderwijs met een patiënt.
23. Een presentatie geven.
24. Onderwijs in evidence-based medicine (journal club, EBM-bespreking, CAT, refereeravond). 25. De afdelingsvisite en ‘grote visite’.
26. Onderwijs op de polikliniek/tijdens het spreekuur.
27. De overdracht.
29. De multidisciplinaire bespreking.
30. Onderwijs op de operatiekamer.
31. De complicatie- en foutenbespreking.
32. Begeleiden van onderzoek door aios.
33. E-learning in de vervolgopleiding.
34. Dilemma’s bij het opleiden.

Deel 4 Evaluatie van de opleiding
36. Het evalueren van opleiding en opleiders.

Deel 5 De toekomst
37. Een toekomstverkenning.

Prof. dr. Paul L.P. Brand (1961) is kinderarts en opleider op de Amalia kinderafdeling van de Isala Klinieken in Zwolle, een van de grootste opleidingsziekenhuizen van Nederland. In 2007 werd hij benoemd tot honorair hoogleraar klinisch onderwijs aan het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).

Dr. Peter M. Boendermaker (1952) is huisarts-opleider geweest in Coevorden, en heeft daarna jarenlang gewerkt bij de huisartsopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen. Sinds 2005 is hij senior stafmedewerker op de Postgraduate School of Medicine van het Wenckebach Instituut van het UMCG.

Drs. Ruud Venekamp (1953) is opgeleid tot basisarts, en heeft zich sindsdien altijd beziggehouden met onderwijs en opleiding in de geneeskunde. Sinds 2003 is hij programmaleider Teach the Teacher in de OOR Noord-Oost Nederland, en sinds 2006 ook bij het VU medisch centrum in Amsterdam.

“Er is een goed boek verschenen voor deze opleiders. Ze kunnen nu gemakkelijk terugvinden waar het om draait in eigentijds medisch onderwijs, maar vooral hoe je aan alle toegenomen verwachtingen kunt voldoen. Het praktische karakter van het boek is één van de grote aantrekkelijkheden. Daarnaast is het boek aantrekkelijk omdat het volledig op de Nederlandse situatie gebaseerd is, iets wat natuurlijk niet te verwachten is van internationale handboeken voor medisch onderwijs. […] De onderwijskunde wordt in het algemeen gekenmerkt door een ontoegankelijk jargon. Het is een grote prestatie van het schrijverstrio dat ze in hun boek deze valkuil hebben vermeden. […] Het boek biedt zo een bijdrage aan de noodzakelijke vernieuwing en verbetering van het onderwijs in de medische vervolgopleidingen. Het moet door alle betrokkenen bij deze opleidingen gebruikt worden.”

Tijdschrift voor Medisch Onderwijs, juni 2011

‘Het boek Klinisch onderwijs en opleiden in de praktijk is geschreven voor medisch specialisten en opleiders die zich bezig houden met klinisch onderwijs, maar het boek is zeker ook interessant voor degenen die onderwijs krijgen, zoals aio’s en coassistenten. […] In het boek worden niet alleen de ‘klassieke problemen’ behandeld, zoals een gesprek over staken van de opleiding, maar ook wordt juist aandacht besteed aan het motiveren en uitdagen van goed functionerende aio’s. Deze aio’s vormen in de praktijk de grootste groep. De hoofdstukken over plenair onderwijs, zoals tijdens overdrachten en bespreking over evidencebased geneeskunde zijn ook actueel en praktisch. De auteurs leggen in het hele boek veel nadruk op de precieze manier waarop de opleidingsregels gehanteerd moeten worden. Al met al staan in dit boek waardevolle en efficiënte tips en ideeën voor onderwijsvernieuwing en onderwijsverbetering.’

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, april 2011

“Paul Brand c.s. bieden met hun boek Klinisch onderwijs en opleiden in de praktijk deze praktische handleiding voor de medisch specialist die zich bezig houdt met klinisch onderwijs en opleiden. Het boek is niet alleen uitermate geschikt voor de docent, maar ook voor de leerling, zowel de coassistent als de aios. […] De theorie is helder en overzichtelijk gemaakt met tabellen, schema’s, kaders en figuren.”

Medisch Contact, 4 november 2010

BACK