101,95

9789085621454
584 pagina's
Prelum
Paul Brand, Tjalling de Vries, Judith de Bont, Nico Hartwig, Károly Illy, Frank Kneepkens, Maroeska te Loo, Carsten Lincke, Henriëtte Moll en Ben Semmekrot
Inclusief online multimediale omgeving

✔ 96 veelvoorkomende klachten, beschreven volgens een vaste indeling
✔ met meer dan 500 tekeningen, foto’s en infographics
✔ de perfecte voorbereiding op de klinische praktijk

Kindergeneeskunde: principes en praktijk is een compleet, multimediaal basiswerk
dat je klaarstoomt voor de klinische praktijk. Een team van tien bevlogen kinderartsen
heeft de handschoen opgepakt om deze toegankelijk geschreven uitgave
tot stand te brengen. Boordevol beeldmateriaal en verklarende infographics en
met de praktijkgerichte website www.praktischekindergeneeskunde.nl waarop
verklarende video’s, animaties en uitdagende kennistoetsen te vinden zijn.

Kindergeneeskunde: principes en praktijk bestaat uit drie delen. In deel I, Principes,
bespreken de auteurs de zeven CanMEDS-competenties van artsen, toegespitst
op kinderen en kindergeneeskunde. In deel II, Praktijk, volgt een bespreking van
96 klachten en verschijnselen. Er is een keuze gemaakt voor de meest voorkomende
klachten én voor klachten en ziekten die je niet mag missen omdat ze ernstig of
levensbedreigend zijn. De klachten worden volgens een heldere, vaste structuur
besproken, waarbij de auteurs je talloze nuttige praktijktips aan de hand doen.
Deel III, Vignetten, belicht hulpmiddelen die je in je dagelijkse werk kunt inzetten
bij de zorg voor kinderen.

Kindergeneeskunde: principes en praktijk is hiermee nu al een standaardwerk dat
studenten geneeskunde, coassistenten en a(n)ios kindergeneeskunde helpt om het
vak in de vingers te krijgen en hen inspireert tot het verlenen van de beste zorg
voor kinderen.

BACK