Placeholder

 99,00

9789085620549
237
Prelum Uitgevers

Omvang: 237

Uitgever: Prelum Uitgevers

Andreoni, C.J. / Araujo, E. / Baratieri, L.N. / Belser, U.C. / Bollero, R. / Calvani, L. / Cerutti, A. / Denissen, H. / Dozic, A. / Fakhry, A. / Frei, C. / Hämmerle, C.H.F. / Hirayama, H. / Jung, R.E. / Kreissl, M.E. / Ma / Madini, L. / Magne, M. / Magne, P. / Maio, G. / Mangani, F. / Mankoo, T.
deel 2
Esthetische tandheelkunde is eigenlijk geen vakgebied op zich, maar
is een integraal onderdeel van het hele scala aan tandheelkundige
behandelingen. Alle deelgebieden in de tandheelkunde hebben te
maken met esthetische aspecten: uitneembare en vaste prothetiek,
implantologie, orthodontie, conserverende behandelingen,
kaakchirurgie enz. Daarom ook in deze tweede uitgave van
het Jaarboek esthetische tandheelkunde 2009 aandacht voor de
verschillende aspecten van esthetische gebitsbehandelingen.

In 16 artikelen wordt u een fraai overzicht geboden van de meest
recente ontwikkelingen. Zo neemt de vraag van patiënten naar
esthetische tandheelkunde toe, maar die vraag wordt ook door zorgverleners
gecreëerd. Moet de tandarts altijd maar op de zorgvraag
van patiënten ingaan? Of moet de tandarts deze zorgvraag zelfs
stimuleren? Preventie in de breedste zin is een groot goed in de
(esthetische) tandheelkunde. Vaak is de iatrogene schade een oorzaak
van moeilijk esthetisch herstel. Daarom is het voorkomen van deze
schade, door zorgvuldig te plannen en te handelen, een belangrijke
verantwoordelijkheid van de tandarts. De implantologie biedt unieke
mogelijkheden voor de esthetisch herstel, maar in het front is het
behalen van een fraai esthetisch resultaat een lastige opgave. Een
van de toenemende problemen in de westerse wereld is de slijtage
van gebitselementen. Veelal is de esthetiek van het front daarbij in
het geding. Bij de behandeling van gebitsslijtage, hetzij met directe,
hetzij met indirecte restauraties, is de beschikbare ruimte in verticale
zin vaak een probleem. Ontwikkelingen op het materiaalkundige vlak
gaan door. Composieten zijn zover ontwikkeld dat het goed mogelijk
is de optische eigenschappen van tandweefsel te imiteren, mits de
tandarts voldoende kennis heeft van deze eigenschappen en de juiste
materialen kiest.

Jaarboek esthetische tandheelkunde 2009 is bedoeld voor tandartsen
algemeen practici en tandarts-specialisten. Het boek is zeer fraai
uitgevoerd met 405 klinische afbeeldingen, 51 röntgenfoto’s en
6 illustratieve tekeningen.

Opinie

1. Tandarts-zijn betekent meer dan voldoen aan de vraag van patienten:
ethische aspecten van esthetische tandheelkundige behandelingen

Dentale en faciale harmonie

2. Essentiele aspecten van de kleur van natuurlijke gebitselementen en directe composietrestauraties

3. De invloed van volledige implantaatgedragen vaste prothesen op steun aan de bovenlip en esthetische eigenschappen van het onderste deel van het gezicht: eerste klinische bevindingen

Behandelplanning

4. Een gecompliceerde gebitsrehabilitatie bij een parodontaal gecompromitteerde patiente. Deel 1: diagnostiek en behandelplanning

5. Een gecompliceerde gebitsrehabilitatie bij een parodontaal gecompromitteerde patiente. Deel 2: behandeling en discussie

6. Langdurig behoud van een ogenschijnlijk kansloze tand: verslag van een casus

Restauraties met composiet

7. Klinische benadering van adhesieve frontrestauraties met behulp van composietveneers

Restauraties met keramiek

8. De cad/cam-brug vervaardigd met behulp van een composiet mock-up

Orthodontie

9. Orthodontische extrusie ter verbetering van de resultaten van restauratieve,
parodontale en esthetische behandelingen

Implantologie

10. Vervanging van vier ontbrekende bovenincisieven door implantaten met
normale of smalle hals: een analyse van behandelopties

11. Implantaten in de esthetische zone

12. Restauraties in de esthetische zone door middel van solitaire implantaten –
moderne concepten voor optimalisering en behoud van de esthetiek van weke delen
bij vervanging van ontbrekende elementen in gecompromitteerde situaties

13. Het herstellen van een verloren incisief door directe of uitgestelde plaatsing van
implantaten in combinatie met alveolebehoud: verslag van twee casussen

14. Solitaire implantaatgedragen restauraties: esthetische factoren die van invloed zijn op de keuze tussen frontabutments van titanium of zirkoniumoxide

Gebitsslijtage

15. Adhesieve restauraties, centrale relatie en het principe van Dahl:
minimaal invasieve behandelmethoden voor plaatselijke erosie van frontelementen

16. Toepassing van composiet bij de behandeling van gebitsslijtage
Redactie:

Alma Ðozic, DDS, PhD tandarts algemeen practicus te Amsterdam, universitair docent op ACTA (Academisch Medisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam)

Hans Scholtanus, DDS, tandarts algemeen practicus te Wergea, tandarts-docent Academisch Centrum Mondzorg Groningen (Universitair Medisch Centrum Groningen)

Auteurs:

Claude J. Andreoni, dr. med. dent., eigen praktijk,
Zürich, Zwitserland
Edson Araujo, dds, msd, PhD, hoogleraar, Klinisch
onderwijs in de tandheelkunde, Universidade
General de Santa Catarina, Florianópolis, Brazilië
Luiz Narciso Baratieri, dds, msd, PhD, hoogleraar,
afdeling Restauratieve tandheelkunde, Universidade
General de Santa Catarina, Florianópolis, Brazilië
Urs C. Belser, dmd, prof.dr. med. dent., hoogleraar,
sectie Prothetische tandheelkunde, Faculteit der
tandheelkunde, Université de Genève, Zwitserland
Raffaele Bollero, dmd, universitair docent, afdeling
Esthetische tandheelkunde, Faculteit der tandheelkunde,
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Italië
Lino Calvani, MD, dds, cdt, eigen praktijk, Rome, Italië
Antonio Cerutti, MD, dds, universitair hoofddocent
en hoofd, afdeling Restauratieve tandheelkunde,
Faculteit der tandheelkunde, Università
degli Studi di Brescia, Italië
Harry Denissen, DDS, PhD, universitair docent,
afdeling Orale functieleer en restauratieve tandheelkunde,
Academisch Centrum Tandheelkunde
Amsterdam
Alma Ðozic, dds, PhD, universitair docent, afdeling
Orale functieleer en restauratieve tandheelkunde,
Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam
Ali Fakhry, dmd, ms, frcd(c), assistent-hoogleraar,
afdeling Parodontologie, Tandheelkundige
opleiding, University of Iowa, Iowa City, Iowa, Verenigde Staten
Christian Frei, dr. med. dent., eigen praktijk, Zürich, Zwitserland
Christoph Hans Franz Hämmerle, prof. dr. med.
dent., hoogleraar, afdeling Prothetische tandheelkunde
en tandheelkundige materiaalwetenschappen,
Faculteit der tandheelkunde, Universität
Zürich, Zwitserland
Hiroshi Hirayama, dds, dmd, ms, facp, eigen praktijk,
Boston, Massachusetts, Verenigde Staten
Ronald Ernst Jung, dr. med. dent., hoofddocent,
afdeling Prothetische tandheelkunde en tandheelkundige
materiaalwetenschappen, Faculteit der
tandheelkunde, Universität Zürich, Zwitserland
Marion E. Kreissl, dr. med. dent., klinisch assistenthoogleraar,
afdeling Prothetische tandheelkunde,
Faculteit der tandheelkunde, Universität Freiburg, Duitsland
Lorenzo Madini, dmd, klinisch tutor en docent,
afdeling Restauratieve tandheelkunde, Faculteit der
tandheelkunde, Università degli Studi di Brescia, Italië
Michel Magne, cdt, assistent-hoogleraar sectie primaire
mondgezondheidszorg, directeur Centrum voor tandtechnologie, University of Southern
California, faculteit der tandheelkunde, Los
Angeles, Californië, Verenigde Staten
Pascal Magne, dmd, MSc, PhD, hoogleraar, sectie
Primaire mondgezondheidszorg, Leerstoel
voor esthetische tandheelkunde van de Don
and Sybil Harrington Foundation, University of
Southern California, Faculteit der tandheelkunde –
Mondgezondheidscentrum, Los Angeles, Californië, Verenigde Staten
Giovanni Maio, leerstoel Bio-ethiek, Instituut voor
medische ethiek en geschiedenis van de geneeskunde,
Albert-Ludwigs-Universität, Freiburg, Duitsland
Francesco Mangani, md, dds, universitair hoofddocent
en hoofd, afdeling Esthetische tandheelkunde,
Faculteit der tandheelkunde, Università degli Studi
di Roma Tor Vergata, Italië
Tidu Mankoo, bds, Windsor Centre for Advanced
Dentistry, Windsor, Verenigd Koninkrijk
Alessandro Mattiola, dr. med. dent., eigen praktijk,
Wohlen, Aargau, Zwitserland
Thomas U. Meier, dr. med. dent., eigen praktijk,
Zürich, Zwitserland
Konstantinos Michalakis, dds, PhD, facp, eigen
praktijk, Thessaloniki, Griekenland
Sylvio Monteiro jr., dds, msd, PhD, hoogleraar,
afdeling Restauratieve tandheelkunde, Universidade
General de Santa Catarina, Florianópolis, Brazilië
Angelo Putignano, md, dds, hoogleraar en hoofd,
afdeling Restauratieve tandheelkunde, Faculteit der
tandheelkunde, Università Politecnica delle Marche,
Ancona, Italië
Irena Sailer, dr. med. dent., hoofddocent, afdeling
Prothetische tandheelkunde en tandheelkundige
materiaalwetenschappen, Faculteit der tandheelkunde,
Universität Zürich, Zwitserland
Hans Scholtanus, dds, tandarts algemeen practicus
te Wergea, tandarts-docent Academisch Centrum
Mondzorg Groningen
Francesca Vailati, md, dmd, MSc, hoofddocent
afdeling Prothetische Tandheelkunde, Faculteit
der Tandheelkunde, Université de Genève, Genève
Zwitserland
Anja Zembic, dr. med. dent., postdoctoraal student,
afdeling Prothetische tandheelkunde en tandheelkundige
materiaalwetenschappen, Faculteit der
tandheelkunde, Universität Zürich, Zwitserland
Giovanni Zucchelli, dds, PhD, hoogleraar, afdeling
Parodontologie, Università di Bologna, Bologna,
Italië

‘Dit jaarboek is een prachtige uitgave geworden. De talloze afbeeldingen in het boek laten een duidelijker beeld zien dan men normaal in de mond met het blote oog kan waarnemen. Daarbij staat het zo vol informatie en is het zo prettig leesbaar dat je erin blijft lezen en bladeren. Een traktatie voor de tandarts die op dit gebied uptodate wil blijven.’

A. van Luijk, Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, november 2009


Over Jaarboek esthetische tandheelkunde 2008:

‘Alle artikelen worden geïllustreerd met schitterende foto’s. Daarmee biedt dit prachtige boek een beeld van wat er gebeurt in de esthetische tandheelkunde en kan bijdragen tot het bijstellen van de indicaties en de behandelmethoden in eigen praktijk.’

Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, november 2008

‘Naast alle jaarboeken een nieuw jaarboek? Ja, en wel eentje waarin niet platte, saaie tekst overheerst, maar een mooie grabbelton vol wetenswaardigs over fraaie tandheelkunde, van wereldbekende auteurs, soms overgenomen uit toonaangevende tijdschriften, en in de Nederlandse taal. […] Het is een aantrekkelijk the proof of the pudding is in the eating-boek voor algemene practici, vanwaaruit de wandeltocht in diverse richtingen vervolgd kan worden.’

Tandartspraktijk, juni 2008

BACK