67,95

9789085621102
1
324
Prelum Uitgevers
Omvang: 324 Uitgever: Prelum Uitgevers
Deure, J. van der / Everdingen, E. van / Groeneweg, M. / Vijverberg, M.
Een handboek voor de praktijk

Incontinentie bij kinderen is een veel voorkomend probleem dat een grote impact heeft op de ontwikkeling van een kind en op het gezin waarin het opgroeit. Het is bekend dat het niet – of te laat – behandelen van incontinentieklachten kan leiden tot andere aandoeningen op de kinderleeftijd en klachten van de urinewegen op latere leeftijd.Incontinentie bij kinderen is een praktische en op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde leidraad voor de diagnostiek en behandeling van kinderen met urine-incontinentie, bedplassen, obstipatie en fecesincontinentie. Een multidisciplinair team van auteurs uit Nederland, België en Duitsland is er op indrukwekkende wijze in geslaagd een handboek samen te stellen dat niet alleen het wetenschappelijk fundament legt onder een passende benadering van incontinentie, maar ook een praktijkgerichte handleiding is voor alle medische professionals die met incontinentie bij kinderen te maken krijgen. Dit standaardwerk is een onmisbare bondgenoot van kinderartsen, jeugdartsen, psychologen, huisartsen, verpleegkundig specialisten, psychiaters en fysiotherapeuten die incontinentie bij kinderen diagnosticeren en behandelen.

01. Algemene aspecten van de zindelijkheidsontwikkeling
02. Fysiologie en pathofysiologie van obstipatie en fecesincontinentie
03. Definities en diagnostiek
04. Aanvullend onderzoek in de diagnostiek van functionele obstipatie
05. Medicamenteuze therapie van obstipatie en fecesincontinentie
06. Multidisciplinaire behandeling van kinderen met functionele obstipatie en fecesincontinentie
07. Neuro-anatomie van het sfinctercomplex en de m. detrusor
08. Definities en diagnostiek van urineincontinentie
09. Urotherapie
10. Urodynamisch onderzoek
11.Fysiotherapie bij kinderen met urineincontinentie
12. Urineweginfecties
13. Chirurgische ingrepen bij kinderen met klachten van de lagere urinewegen
14. Medicamenteuze behandeling van de overactieve blaas
15. Fysiologie en pathofysiologie van bedplassen
16. Bedplassen: definities en diagnostiek
17. De behandeling van bedplassen
18. De plaswekker
19. Therapieresistente enuresis
20. Groepsbehandeling bij hardnekkig bedplassen
21. Psychologische diagnostiek en behandeling bij kinderen met functionele obstipatie en fecesincontinentie
22. Kinderpsychiatrische aspecten van urineincontinentie
23. Seksueel misbruik bij kinderen
24. Urine-incontinentie bij kinderen met een verstandelijke beperking
25. Zindelijkheidstraining bij verstandelijk gehandicapten

Michael Groeneweg is werkzaam als kinderarts voor maag-, darm- en leverziekten in het Maasstad Ziekenhuis Rotterdam. Binnen zijn praktijk heeft hij speciale expertise ontwikkeld op het gebied van functionele obstipatie en fecesincontinentie bij kinderen.Marianne Vijverberg is urotherapeut en coördinator van het incontinentieteam van het Wilhelmina Kinderziekenhuis van het UMC Utrecht. Zij is de grondlegger van het vak Urotherapie in Nederland.Els van Everdingen, gz Psycholoog/orthopedagoog, werkt sinds 1990 op de Poeppoli Rotterdam van het Maasstad Ziekenhuis en is gespecialiseerd in ontlastingsproblemen met comorbiditeit.Hans van der Deure is werkzaam als algemeen kinderarts in het Deventer Ziekenhuis. Hij is opgeleid als kindernefroloog aan het VUMV en coördineert sinds 10 jaar een incontinentiepoli.

BACK