67,95

9789085621362
1
256 pagina's
Prelum
Rien van Hemert, Peter Boendermaker, Corienne Groenewold, Tjalling de Vries
Een praktijkgerichte handleiding

De huisarts als opleider verbindt twee beroepen. Een inspirerende combinatie met een wisselwerking die beide disciplines verdiept. Huisarts en opleiden, een praktijkgerichte handleiding helpt opleiders met achtergrondinformatie, praktische handreikingen en herkenbare casuïstiek hun functie verder te professionaliseren en nog aantrekkelijker te maken.

De drie delen van het boek sluiten naadloos aan op de verschillende ervaringsniveaus van huisartsopleiders. Het boek is daarmee niet alleen interessant voor de startende opleider, maar ook voor de huisarts die deze rol al vele jaren vervult. Deze uitgave bestrijkt het gehele spectrum van relevante opleidingsonderwerpen. Zo wordt niet alleen stilgestaan bij de regels rond het opleiden, het leerwerkplan, de functie van de opleidingsinstituten en de eigen ontwikkeling van de opleider, maar ook bij verdiepende onderwerpen als academisering, gender en de toekomst van het opleiden. Ook moeilijke kwesties als ethische dillema’s, conflicten tussen opleider en aios en klachten rond de aios komen aan bod.

Huisarts en opleiden, een praktijkgerichte handleiding is een helder handboek, geschreven voor de in opleiden geïnteresseerde huisarts, huisartsopleiders en hun medewerkers. Ook docenten bij de verschillende instituten en opleiders in de tweede lijn zullen veel bruikbare informatie vinden.

Over de auteurs

Het auteursteam heeft een veelzijdige en uitgebreide ervaring met het opleiden van professionals. Met aanstekelijk enthousiasme en uitstekende kennis van zaken zijn de auteurs erin geslaagd een standaardwerk tot stand te brengen dat nog vele jaren een leidraad zal zijn in de dagelijkse praktijk van het opleiden.

Rien van Hemert is werkzaam als huisarts in Maartensdijk en sinds 1990 betrokken bij het opleiden van huisartsen. Nadat hij 15 jaar zelf huisartsen opleidde werd hij docent bij de huisartsopleiding Utrecht, coördinator voor de opleiders aldaar en sinds 2011 landelijk coördinator kwaliteit opleidingspraktijken bij Huisartsopleiding Nederland.

Dr. Peter M. Boendermaker is huisarts-opleider geweest in Coevorden, en heeft daarna jarenlang gewerkt bij de huisartsopleiding Groningen. Sinds 2005 is hij senior stafmedewerker op de Postgraduate School of Medicine van het Wenckebach Instituut van het UMCG.

Corienne Groenewold is huisarts-opleider geweest in Beetsterzwaag. Sinds 2011 is zij werkzaam als stafl id bij de huisartsopleiding Groningen, in de functie van docent en betrokken bij de ontwikkeling van onderwijs.

Dr. Tjalling de Vries is kinderarts in Leeuwarden en was als opleider betrokken bij de modernisering van het opleiden en bij docentprofessionalisering. Hij is stagebegeleider voor aiossen huisartsgeneeskunde tijdens de intramurale leerwerkperiode kindergeneeskunde.

Deel 1 Starten met opleiden
1 Kiezen voor opleiden
2 Regels rond het opleiden
3 Het instituut
4 Het leerwerkplan
5 De fase van kennismaking
6 Leergesprekken
7 De driehoek
8 Didactische principes
9 Opleiden in spoedzorg
10 Het portfolio

Deel 2 Groeien
11 De groei van de opleider
12 De opleider als rolmodel
13 Leerstijlen
14 Toetsen en beoordelen
15 De opleiding beschreven in thema’s en activiteiten
16 De STAMPPOT-methode
17 Video
18 Vaardigheden
19 Evaluatie van de opleider
20 Landelijke organisaties rond opleiders
21 Verantwoordelijkheden en dilemma’s
22 Afscheid van de aios

Deel 3 De ervaren opleider
23 Academisering
24 Opleider en kwaliteit
25 Patientveiligheid
26 Opleiden en management, een uitdaging
27 Gezond en geinspireerd blijven
28 De mismatch
29 Een klacht over de aios, en dan?
30 Als het niet goed gaat…
31 De intramurale leerwerkperiode
32 Gender
33 De toekomst van het opleiden in perspectief

Bijlagen
Wervingsgebieden Huisartsopleiders

BACK