41,50

9789085620617
2e druk
160
Prelum uitgevers
Omvang: 160Uitgever: Prelum uitgevers
Carbaat, P.A.T.
Feiten en casuïstiek

Hoofdpijn is een van de meest voorkomende neurologische klachten. Medische professionals als huisartsen, neurologen, fysiotherapeuten en verpleegkundigen worden vaak geconfronteerd met deze moeilijke klinische probleemstelling. Aan hoofdpijn kunnen vele oorzaken ten grondslag liggen. Hoofdpijn kan een uiting zijn van betrekkelijk onschuldige tot zeer ernstige aandoeningen en een zorgvuldige diagnose is dan van het grootste belang.
De neuroloog Pjotr Carbaat is een van de hoofdpijnspecialisten in Nederland. In Hoofdpijn. Feiten en casuïstiek biedt hij concrete handvatten voor betrouwbare diagnostiek. Hij vertrekt daarbij zoveel mogelijk vanuit de rijke casuïstiek die zijn eigen praktijk biedt. Op een unieke, soms ongewone manier, weet de auteur het brede begrip hoofdpijn terug te brengen tot essenties die werkbaar zijn in de klinische praktijk.
In deze uitgave is er bijzondere aandacht voor migraine, een van de meest belastende vormen van hoofdpijn. Maar ook wordt uitgebreid stilgestaan bij patiëntgroepen als kinderen, ouderen en vrouwen waarbij hoofdpijn –of de diagnose daarvan- een afwijkende benadering kan vragen.

Hoofdpijn. Feiten en casuïstiek is niet alleen een nuttige en praktijkgerichte uitgave. Het is ook gewoon een prettig leesbaar boek door herkenbare -en origineel opgetekende- verhalen uit de praktijk.

DEEL A- FEITEN
1. Classificatie en vormen van hoofdpijn
2. Secundaire hoofdpijn
3. Classificatie van primaire hoofdpijnen
4. Migraine
5. Spanningshoofdpijn en chronisch frequente hoofdpijn
6. Clusterhoofdpijn en andere trigeminale hoofdpijn
7. Andere primaire hoofdpijnen
8. Hoofdpijn bij kinderen
9. Hoofdpijn bij vrouwen
10. Hoofdpijn bij ouderen

DEEL B- CASUÏSTIEK
Casus 1- De anamnese bij een hoofdpijnpatiënt
Casus 2- Aura’s: als je niet weet wat ze zijn maken ze je bang, als je ze niet herkent loop je gevaar
Casus 3- Een uit de hand gelopen aura
Casus 4- Migraine ‘van verre’
Casus 5- De weerbarstige praktijk
Casus 6- Migraine, kun je daar overheen groeien?
Casus 7- De aanstelster
Casus 8- Wie is er nu gek?!
Casus 9- De ontslagbrief
Casus 10- Migraine vermomd
Casus 11- Soms zit er een peer in een bananenschil
Casus 12- ‘Wat niet kan moet kunnen’
Casus 13- Migraine VSOP
Casus 14- De caroussel
Casus 15- ‘Een parapluutje om uw hersenen droog te houden’
Literatuur

Pjotr Carbaat is sinds 1980 als neuroloog verbonden aan het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht en de voorlopers van dit ziekenhuis. Hij ontwikkelde zich binnen zijn vakgroep tot een van de hoofdpijnspecialisten in Nederland.

“Pjotr Carbaat bewandelt in dit fraai vormgegeven boek twee wegen. Het eerste deel behandelt de ‘state of art’ op het gebied diagnostiek en therapie van de klacht hoofdpijn. Zowel de primaire als de secundaire vormen van hoofdpijn passeren de revue. […] De overzichten per hoofdpijnvorm zijn volledig en vormen voor de behandelend arts een welkome bron van informatie. Carbaat maakt hierbij gebruik van de richtlijnen opgestelde door de Nederlandse Vereniging voor Neurologie.

Bij de bespreking van de secundaire hoofdpijnvormen vermeldt hij uitdrukkelijk de alarmsignalen die uit anamnese of onderzoek naar voren komen en die aanleiding zijn voor verdere (beeldvormende) diagnostiek. […] Na de bespreking van de verschillende hoofdpijnvormen wijdt Carbaat hoofdstukken aan verschillende categorieën. Van patiënten: kinderen, vrouwen en ouderen. […] In het tweede deel van het boek zijn vijftien casussen te lezen die duidelijk maken hoe belangrijk het zorgvuldig afnemen van een goede anamnese in de praktijk is.

Ieder geval op zich bevat leermomenten en onverwachte wendingen. Het hele boek ademt een grote deskundigheid en liefde voor beoefening van de neurologie. Het benadrukt de noodzaak om tijd te nemen voor een deskundig gestructureerde anamnese. Het boek verdient een plaats in de spreekkamer van de eerste- en tweedelijnsbeoefenaars van de van de geneeskunst.”

Antoine Keyser, De Neuroloog, jaargang 17, nummer 2, april 2010,

“Het is ongebruikelijk om een studieboek over hoofdpijn ‘liefdevol’ te noemen. Toch kwam dat woord in me op, door de manier waarop neuroloog Pjotr Carbaat over zijn patiënten schrijft. Dit blijkt vooral uit de voorbeelden die een groot deel van het boek beslaan. Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste is gebaseerd op de hoofdpijnclassificatie van de International Headache Society. De vele soorten hoofdpijn worden behandeld, waarbij de meeste ruimte is ingeruimd voor de aandoeningen die het meest voorkomen: migraine en spanningshoofdpijn. Per hoofdpijnsoort worden de diagnose en de behandeling beschreven.

[…] Dit zeer goed verzorgde en systematisch opgezette boek is duidelijk bedoeld voor de huisarts en de neuroloog in opleiding (of die zich wil specialiseren). Het is ook nuttig voor de hoofdpijnverpleegkundige en mogelijk de psychotherapeut. Ondanks de vele vaktermen was het ook voor mij, als zeer geïnteresseerde leek, goed leesbaar.”

Marijke Kuyper, Hoofdzaken, mei 2010

BACK