Herkenning van letsel door lichamelijk geweld

 79,50

9789085620358
2
252
Prelum Uitgevers
Omvang: 350Uitgever: Prelum Uitgevers
Das, C. / Drijber, B.C. / Lulf, R. / Reijnders, U.J.L.

Onderzoek, evaluatie en beleid. Een praktische handleiding voor hulpverleners

Herkenning van letsel door lichamelijk geweld
Verschijningsdatum: 27 april 2018
Bindwijze: hardcover
Taal: Nederlands
Vakgebied: o.a. verpleegkunde, fysiotherapie, psychologie, algemene geneeskunde, tandheelkunde

Af en toe verschijnt er een boek dat je als medische professional niet mag missen. Naast de gebruikelijke standaardwerken, moet er nu ruimte worden gemaakt voor Herkenning van Letsel door lichamelijk geweld. Mishandeling – of het nu om volwassenen of kinderen gaat – wordt binnen de Nederlandse gezondheidszorg onvoldoende herkend. Letsels kunnen een belangrijke aanwijzing zijn voor mishandeling. Het is van groot belang dat deze verwondingen op een juiste wijze worden beoordeeld, geïnterpreteerd en geregistreerd, waardoor een begin kan worden gemaakt met de hulp die slachtoffers nu nog te vaak moeten ontberen.

Met 600 afbeeldingen in kleur

Dit boek biedt talloze praktische handvatten om uw kennis en vaardigheid te vergroten bij het herkennen van en het omgaan met letsel door lichamelijk geweld. Veel aandacht wordt geschonken aan incidentie, risicogroepen, daders en klachtenpatronen. Maar ook wordt uitgebreid stilgestaan bij de beschrijving van de diverse soorten letsels, waarbij een helder onderscheid wordt gemaakt tussen letsel door ongevallen en toegebracht letsel. Ten slotte beschrijven de auteurs hoe u tijdens consultvoering met dit lastige onderwerp kunt omgaan en welke juridische kaders daarbij gelden.

Herkenning van letsel door geweld is een nuttig boek. Het beeldmateriaal is soms schokkend, maar altijd functioneel en integer gepresenteerd. Deze uitgave is niet alleen een waardevol document voor artsen, maar ook voor verpleegkundigen, tandartsen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, medewerkers van politie, justitie en jeugdzorg, psychologen, onderwijzend personeel en andere aanverwante beroepsgroepen. – CD

Over de auteurs

Udo Reijnders is forensisch arts bij de GGD Amsterdam, afdeling Forensisch Geneeskunde en als docent en gastdocent forensische geneeskunde onder meer verbonden aan de VU, de UvA, de NSPOH en het Politie Opleidingscentrum. Reijnders publiceerde talrijke artikelen in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften en was betrokken bij de totstandkoming van protocollen op het gebied van forensische geneeskunde en spoedeisende hulp. Tevens is hij auteur van De lijkschouw in de praktijk. Reijnders is een veelgevraagd spreker en adviseert verschillende onderdelen van het Nederlandse justitiële apparaat.

Kees Das is arts en jurist en werkt als hoofd van de afdeling Forensische Geneeskunde van de GGD Amsterdam. Hij promoveerde in 2004 als eerste arts in Nederland op een forensisch medisch onderwerp en publiceerde tal van wetenschappelijke artikelen over forensische geneeskunde en de wet- en regelgeving op dit gebied. Hij is medeauteur van De lijkschouw in de praktijk. Das was betrokken bij de totstandkoming van een groot aantal beroepsprotocollen en geeft zeer frequent voordrachten over forensische geneeskunde en sociaal-medische advisering. Das was voorzitter van de Vakgroep Forensische Geneeskunde van de GGD Nederland en is voorzitter van het Forensisch Medisch Genootschap.

Babette Drijber is werkzaam als arts bij de GGD Amsterdam, afdeling Forensische Geneeskunde. Daarnaast is zij huisarts in Amsterdam en gastdocent forensische geneeskunde (mishandeling en geweld) op het huisartseninstituut van de UvA. Zij publiceerde een aantal artikelen op het gebied van huiselijk geweld. Op dit moment verricht zij bij de GGD, in samenwerking met de afdeling Pathologie van het VUmc, wetenschappelijk onderzoek naar letseldatering van vitale huidwonden.

Ronald Lulf is werkzaam als Spoedeisende Hulp-arts in het Slotervaartziekenhuis te Amsterdam en als forensisch arts bij de GGD Amsterdam. Als docent en examinator is hij betrokken bij de opleiding van forensisch geneeskundigen, in het bijzonder voor het onderdeel Arrestantenzorg. Talloze publicaties over de lijkschouw en arrestantenzorg zijn van zijn hand.

Inhoudsopgave

1. Begripsomschrijvingen
2. Incidentie van en mortaliteit door huiselijk geweld
3. Risicogroepen
4. Daders
5. Oorzaken van het niet herkennen van letsels
6. (Hetero)anamnese en klachtenpatronen
7. Lichamelijk onderzoek bij slachtoffers van fysiek geweld
8. Soorten letsel en gerelateerde afwijkingen
9. ‘Normale’ accidentele letsels en afwijkingen
10. Abnormale verdachte (niet accidentele, intentionele) letsels en afwijkingen
11. Typische verwondingen en ‘normale’ afwijkingen
12. Zichtbaarheid van letsels en letselcombinaties
13. Consultvoering
14. Intercollegiale consulten
15. Richtlijnen letselverklaring
16. Behandeling bij diverse incidenten
17. Wettelijk kader
18. Medisch beroepsgeheim
19. Instanties

BACK