Placeholder

 110,50

9789085620372ABO
450
Coproductie van het Nederlands Huisartsen Genootschap en Prelum Uitgevers
NHG-leden kunnen dit boek voor een speciale kortingsprijs bestellen via klantenservice@geneeskundeboek.nl. Omvang: 450 Uitgever: Coproductie van het Nederlands Huisartsen Genootschap en Prelum Uitgevers
Goudswaard, A.N. / Kramer, W.L.M. / Veld, C.J. in 't
Met ruim 700 afbeeldingen in kleur

Menig huisarts neemt graag een scalpel of naaldvoerder ter hand. Het uitvoeren van kleine verrichtingen biedt een verfrissende afwisseling op het luisteren, praten, voorlichten, adviseren, coachen en voorschrijven binnen de huisartsenpraktijk. Dat het incideren van abcessen, het verwijderen van kleine benigne tumoren en het hechten van eenvoudige wonden tot de basistaken van de huisarts behoren, is algemeen bekend. Maar de mogelijkheden gaan veel verder. In dit rijk geïllustreerde standaardwerk wordt aan de hand van stapsgewijze instructie, verhelderende foto’s en tekeningen een groot aantal verrichtingen toegankelijk gemaakt.

Alle ingrepen zijn zoveel mogelijk van beeldende casuïstiek voorzien en worden behandeld volgens een heldere, vaste structuur:

• Achtergronden
• Indicaties en contra-indicaties
• Valkuilen
• Instrumentarium en materialen
• Materialen
• Voorbereidingen en preoperatieve zorg
• De ingreep stapsgewijs
• Perioperatieve aandachtspunten en complicaties
• Postoperatieve zorg
• Literatuur

Naast het systematisch beschrijven van de verrichtingen zelf, is er natuurlijk veel aandacht voor het instrumentarium, de organisatie, de administratie en het wettelijk kader.

Handboek verrichtingen in de huisartsenpraktijk is een aanrader voor elke huisarts en HAIO. Het boek zal een praktisch hulpmiddel blijken bij het repeteren en uitbreiden van vaardigheden, het toetsen van routines, het maken van taakafspraken met de praktijkassistente en het op orde houden van het instrumentarium.

Dit boek instrueert niet alleen, het inspireert ook. De huisarts zal na het lezen ervan nauwelijks kunnen wachten om met de nieuw verworven kennis aan de slag te gaan. Bouwen aan een praktijk waarin kleine verrichtingen een integraal onderdeel uitmaken van uitstekende patiëntenzorg en werkplezier voor het gehele huisartsgeneeskundige team.

Handboek verrichtingen in de huisartsenpraktijk is een coproductie van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Prelum Uitgevers. NHG-leden kunnen dit boek voor een speciale kortingsprijs bestellen via klantenservice@geneeskundeboek.nl.

NHG-leden kunnen dit boek voor een speciale kortingsprijs bestellen via klantenservice@geneeskundeboek.nl.
BACK