145,00

9789085621584
6
540
Prelum
Als NHG-lid bestelt u dit boek met 15% korting!
Goudswaard, A.N. / Kramer, W.L.M. / Veld, C.J. in 't

Handboek verrichtingen in de huisartsenpraktijk

Zesde, geheel herziene druk
Verschijningsdatum: 1 november 2018
Bindwijze: hardcover
Taal: Nederlands
Vakgebied: huisartsen
ISBN: 9789085621584

Menig huisarts neemt graag een scalpel of naaldvoerder ter hand. Het uitvoeren van een verrichting biedt een verfrissende afwisseling op het luisteren, praten, voorlichten, adviseren, coachen en voorschrijven binnen de huisartsenpraktijk. Dat het incideren van abcessen, het verwijderen van kleine benigne tumoren en het hechten van eenvoudige wonden tot de basistaken van de huisarts behoren, is algemeen bekend. Maar de mogelijkheden gaan veel verder. In dit rijk geïllustreerde standaardwerk wordt aan de hand van stapsgewijze instructie, verhelderende foto’s en tekeningen een groot aantal verrichtingen toegankelijk gemaakt.Alle ingrepen zijn zo veel mogelijk van beeldende casuïstiek voorzien en worden volgens een heldere, vaste structuur behandeld:

• Achtergronden

• Indicaties en contra-indicaties

• Valkuilen

• Instrumentarium en materialen

• Voorbereidingen

• Stapsgewijze beschrijving van de verrichting

• Complicaties

• Nazorg

• Literatuur

Bekijk hier de recensie uit Huisarts & Wetenschap

Organisatie, administratie en kader

Naast het systematisch beschrijven van de verrichtingen zelf, is er natuurlijk veel aandacht voor de organisatie, de administratie en het wettelijk kader. Sinds het verschijnen van de eerste druk in 2009 heeft bijna 90% van de huisartsen in Nederland dit praktische naslagwerk aangeschaft. Deze zesde, geheel herziene druk van het handboek is volledig geactualiseerd en uitgebreid. Drie nieuwe verrichtingen zijn toegevoegd en bestaande verrichtingen zijn aangepast op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten. Dit boek instrueert niet alleen, het inspireert ook. De huisarts zal na het lezen ervan nauwelijks kunnen wachten om met de nieuw verworven kennis aan de slag te gaan. Bouwen aan een praktijk waarin verrichtingen een integraal onderdeel uitmaken van de patiëntenzorg en werkplezier van het gehele huisartsgeneeskundige team.

Handboek verrichtingen in de huisartsenpraktijk is een uitgave van Prelum | Medische media en nascholing, in afstemming met het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).

Ook interessant:

BACK