57,25

9789085621263
1
Prelum Uitgevers
Bouvy, M.L. / Egberts, A.C.G. / Gier, J.J. de / Smet, P.A.G.M. de
Achtergronden en praktijk

Handboek farmaceutische patiëntenzorg is de eerste beknopte Nederlandstalige uitgave waarmee u farmaceutische patiëntenzorg (FPZ) stapsgewijs in de praktijk brengt. Het boek gaat in op de veranderende rol van de apotheker; van de klassieke ‘doosjesschuiver’ naar de zorgverlener die de zorgen, verwachtingen en overtuigingen van de patiënt als uitgangspunt neemt voor de zorgverlening. In het eerste boekdeel komt de achtergrond van FPZ aan de orde. Daarna is er aandacht voor de praktijkvoorbereiding, waarna in deel 3 handvatten worden gegeven voor de uitvoering van FPZ. Tot slot komen in het vierde boekdeel de plaatsbepaling en de uitkomsten van FPZ aan bod.

Handboek farmaceutische patiëntenzorg bevat bijdragen van meer dan 30 auteurs die in staat bleken om wetenschappelijke inzichten te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Ieder hoofdstuk sluit af met kernpunten en er is veel ruimte voor verhelderende casuïstiek.

Dit boek is een aanrader voor apothekers, studenten farmacie, farmaceutisch consulenten en apothekersassistenten.– GD

BACK