67,95

9789085620556
1
251
Prelum Uitgevers
Omvang: 251Uitgever: Prelum Uitgevers
Baat, C. de / Brand, H.S. / Elswijk, J.F.A. van / Gambon, D.L. / Lobbezoo, F. / Nieuw Amerongen, A. van / Phoa, K.H. / Spijker, A. van 't / Veerman, E.C.I. / Wabeke, K.B. / Wetselaar, P. / Zaag, J. van der
Een praktische handreiking voor preventie, diagnostiek en behandeling

Naast de traditionele aandachtspunten in de tandheelkunde – cariës, parodontale aandoeningen en tandeloosheid – vormt gebitsslijtage een steeds groter probleem Het komt al regelmatig voor dat adolescenten geheel vrij zijn van cariës en parodontitis, maar dat hun dentitie extreem is aangetast door slijtage. Oorzaken zijn vaak overmatig gebruik van frisdranken, snoep of bruxisme. Ook bij ouderen zien we gebitsslijtage steeds vaker: in de meeste gevallen in combinatie met een behandelachterstand of gebitsmutilaties.

Dit boek behandelt alle relevante theoretische en praktische aspecten van gebitsslijtage op toegankelijke wijze. In het eerste deel komen diagnostiek en behandeling uitvoerig aan de orde. In het tweede deel ligt de nadruk op aansprekende, rijk geïllustreerde casuïstiek in de volle breedte van dit boeiende aandachtsgebied.

Gebitsslijtage bevat circa 250 klinische kleurenafbeeldingen, tientallen röntgenfoto’s, grafieken en tabellen. Het is bedoeld voor de dagelijkse praktijk van tandartsen algemeen practici, tandartsen specialisten en mondhygiënisten.

1. Structuur, fysiologie en sensitiviteit van harde gebitsweefsels
2. Inleiding gebitsslijtage; classificatie, oorzaken en meetmethoden
3. Attritie
4. Abrasie
5. Demasticatie
6. Abfractie
7. Erosie (algemeen)
8. Erosie bij kinderen
9. Combinaties en interacties van diverse typen gebitsslijtage
10. Gevolgen, klachten en presentatievormen
11. Restauratieve behandeling van gebitsslijtage
Casuïstiek
Prof. dr. C. de Baat is hoogleraar geriatrische tandheelkunde (afdeling orale functieleer) aan het UMC St. Radboud te Nijmegen. Daarnaast is hij hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTvT).
Prof. dr. A. van Nieuw Amerongen is emeritus hoogleraar orale biochemie aan de ACTA te Amsterdam. Tevens is hij voorzitter van de werkgemeenschap NWO: ‘Pathofysiologie van Orale Weefsels.’
Prof. dr. F. Lobbezoo is tandarts-gnatholoog en senior onderzoeker aan de Interuniversitaire Onderzoeksschool Tandheelkunde (IOT). Verder is hij coördinerend chef de clinique sectieklinieken afdeling Orale Functieleer aan de ACTA te Amsterdam en coördinator van de postinitiële masteropleiding tot tandarts-kinesioloog.

‘Gebitsslijtage is een groeiend probleem in de tandheelkunde, allereerst door een toenemend gebitsbehoud tot op hoge leeftijd en een vergrijzing van de bevolking, maar er zijn ook aanwijzingen dat bijvoorbeeld erosieve slijtage onder jongeren vaker voorkomt. Dit boek is dan ook een welkome aanvulling op de Nederlandstalige tandheelkundige literatuur. Het boek is duidelijk gericht op de algemeen practicus, met overzichtelijke lijsten en tabellen en veel klinische illustraties van goede kwaliteit. […]

Het tweede deel van het boek, ruim 80
pagina’s, bestaat uit 10 goed gedocumenteerde
casus. Dit deel zal de algemeen practicus misschien
wel het meeste aanspreken, omdat
op heldere wijze een aantal meer of minder
complexe gevallen van gebitsslijtage worden
beschreven. Steeds worden enkele behandelopties
aangedragen, waarbij de gekozen optie
wordt onderbouwd en het eindresultaat wordt
getoond. Het betreft behandelingen met alleen
composiet, maar ook in combinatie met kronen
en implantaten.

Kortom, een zeer leesbaar boek dat zijn
ondertitel – een praktische handreiking – meer
dan waar maakt.’

Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, juni 2010

BACK