83,25

9789085620631
200
Prelum uitgevers
Omvang: 200Uitgever: Prelum uitgevers
Schäfer, E. / Sluis, L. van der
Diagnostiek en behandeling van pijnklachten in de tandartspraktijk

In de tandartspraktijk speelt de behandeling van pijn met een endodontische oorzaak een essentiële rol. In de meeste gevallen heeft de patiënt hevige pijn en is er sprake van echt lijden. De patiënt verwacht dat u de pijn op de korte termijn, maar ook op betrouwbare en efficiënte wijze zal wegnemen. In de dagelijkse praktijk geeft dat soms talrijke problemen, bijvoorbeeld omdat patiënten met pijnklachten meestal zonder afspraak verschijnen. Bovendien kan het even duren voordat de juiste diagnose is gesteld en het pijnlijke gebitselement is gelokaliseerd. Deze problematiek mag evenwel een zorgvuldige diagnose of adequate pijnbehandeling niet in de weg staan. Immers, elke patiënt met pijn heeft recht op een snelle behandeling, ook volgens medisch-ethische regels.

Dit boek biedt inzicht en praktische handvatten bij een van de belangrijkste taken in de tandartspraktijk, de behandeling van endodontische spoedgevallen. Een geslaagde pijnbehandeling, waardoor de patiënt geen pijn meer heeft of zijn klachten aanzienlijk zijn verlicht, is de beste aanbeveling voor uw praktijk.

Endodontische spoedgevallen is bedoeld voor tandartsen en algemeen practici, maar ook voor endodontologen (al dan niet in opleiding). Het boek is rijk geïllustreerd met circa 260 full color afbeeldingen en 140 röntgenfoto’s.

1. Grondbeginselen
2. Diagnostiek
3. Dentinegevoeligheid
4. Anesthesie
5. Acute reversibele pulpitis
6. Acute irreversibele pulpitis
7. Pijnlijke parodontitis apicalis en acuut abces
8. Pijn tijdens of na de wortelkanaalbehandeling
9. Desinfectie van het endodontium
10. Begeleidende behandeling met geneesmiddelen
11. Infractie
12. Endodontische behandeling tijdens de zwangerschap
Materialenlijst
Register
Dr. Edgar Schäfer is hoogleraar conserverende tandheelkunde te Münster. Dr. Luc van der Sluis (Nederlandse redactie) is verbonden aan de afdeling Endodontologie van ACTA, Amsterdam. Beiden zijn redacteur van het internationale tijdschrift Endodontic Practice Today.

“Endodontische spoedgevallen zijn vaak lastig te diagnosticeren en ook de behandeling kan moeizaam verlopen. Een goed boek over endodontische spoedgevallen kan enorm helpen om de bijkomende stress weg te nemen. Veel aandacht gaat uit naar de diagnostiek en de verschillende mogelijke diagnoses. Het boek ‘Endodontische spoedgevallen’ is vooral heel praktisch. De kennis is direct toepasbaar. Het verhaal wordt ondersteund met klinische foto’s, röntgenopnamen en diagrammen. Het boek is van harte aan te bevelen voor iedereen die ook maar iets te maken heeft met pijn en tandheelkunde.”

Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde 117, 746, december 2010

“De subtitel van het boek Endodontische spoedgevallen, diagnostiek en behandeling van pijnklachten in de tandartspraktijk geeft de inhoud ervan goed weer. […] In zeer heldere bewoordingen worden praktisch toepasbare aanwijzigingen voor vitale pulpatherapie gepresenteerd, het is prettig dat hierbij veel aandacht wordt besteed aan het obsoleet zijn van het open laten van een element bij irreversibile pulpitis. […] Andere praktische zaken die op een heldere wijze aan bod komen zijn dentinegevoeligheid, de werklengtebepaling, de crown down benadering voor geïnfecteerde kanalen en klachten door infracties. Erg belangrijk zijn ook de te vermijden maatregelen bij de verschillende pijnklachtenbehandelingen. […] Er wordt helder en eenduidig geschreven over het gebruik van verschillende medicamenten, van wortelkanaalmedicamenten tot pijnstillers en antibiotica. De illustraties zijn kwalitatief goed en talrijk […]. Samenvattend kan gesteld worden dat het onderwerp van dit boek voor velen als zeer relevant voor de algemene praktijk wordt beschouwd en dat het daarom een welkome aanvulling is op de bestaande endodontische literatuur.”

Nederlands Tandartsenblad, maart 2011

BACK