Een schoone tand bederft niet

 51,95

9789085621317
488 pagina's
Prelum
Kalsbeek, dr. H.
Ivoren Kruis 1910-2010 – Honderd jaar actie voor een gezonde mond
Het Ivoren Kruis is een vereniging die zich richt op verbetering van de mondgezondheid door middel van voorlichting. Daarbij wordt in het bijzonder aandacht geschonken aan de jeugd en aan groeperingen met een verhoogd risico op gebitsafwijkingen. Een van de meest in het oog springende activiteiten betreft de uitgave van voorlichtingsmateriaal. Het Ivoren Kruis fungeert ook als inspiratiebron voor werkers in de gezondheidszorg, zowel binnen als buiten de tandheelkunde.In 2010 bestond het Ivoren Kruis honderd jaar. In het boek Een schoone tand bederft niet wordt de geschiedenis van het Ivoren Kruis beschreven in samenhang met ontwikkelingen binnen de preventieve en sociale tandheelkunde in de afgelopen eeuw. In de eerste helft van de twintigste eeuw werd de mondgezondheid in Nederland steeds slechter. Daarna trad een sterke verbetering op. De tanden werden vaker gepoetst en tandpasta’s werden effectiever door de toevoeging van fluoride. De toegankelijkheid van de professionele mondzorg nam toe door een groter aantal tandartsen en de introductie van mondhygiënisten en preventieassistenten. Veranderingen in de samenleving als geheel, zoals de verhoging van het opleidingsniveau van de bevolking en de toegenomen welvaart, hebben indirect bijgedragen aan de verbeterde mondzorg en mondgezondheid.

Over de auteur

Dr. Huib Kalsbeek werkte na afronding van de studie tandheelkunde in 1962 achtereenvolgens als tandarts bij de Koninklijke Luchtmacht en bij de Stichting Kindertandverzorging Tiel. Tegelijkertijd was hij in Utrecht docent Sociale Tandheelkunde bij de opleidingen van tandartsen en mondhygiënisten. In 1972 verwierf hij de doctorstitel. Vanaf 1980 werkte hij als tandarts-epidemioloog bij TNO. Kalsbeek was acht jaar bestuurslid en twintig jaar lid van het Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten van het Ivoren Kruis.

Inhoud

Redactiecommissie
Verantwoording

1 Voorgeschiedenis
1.1 Maatschappelijke en tandheelkundige situatie rond 1900
1.2 Carl Witthaus, grondlegger Ivoren Kruis
1.3 Rotterdamse Tandartsen Vereniging, voorloper Ivoren Kruis

2 Periode 1910 – 1935
2.1 Veranderingen op maatschappelijk en tandheelkundig terrein
2.2 Het Ivoren Kruis, een actiegroep van vooraanstaande heren en één dame
2.3 Voorlichtingsmateriaal
2.4 Het Ivoren Kruis en de schooltandverzorging

3 Periode 1935 – 1960
3.1 Veranderingen op maatschappelijk en tandheelkundig terrei
3.2 Het bestuur kan het werk niet meer aan
3.3 Voorlichtingsmateriaal
3.4 Inhoud en effect van voorlichting
3.5 Het Ivoren Kruis en de mondzorg voor kleuters
3.6 Het Ivoren Kruis en de schooltandverzorging

4 Periode 1960 – 1985
4.1 Veranderingen op maatschappelijk en tandheelkundig terrein
4.2 Het Ivoren Kruis komt tot bloei
4.3 Voorlichtingsmateriaal
4.4 Het Ivoren Kruis vecht tegen de snoepgeest
4.5 Het Ivoren Kruis en de mondzorg voor kleuters
4.6 Het Ivoren Kruis en de schooltandverzorging
4.7 Het Ivoren Kruis en de drinkwaterfluoridering

5 Periode 1985 – 2010
5.1 Veranderingen op maatschappelijk en tandheelkundig terrein
5.2 Het Ivoren Kruis beleeft moeilijke tijden
5.3 Voorlichtingsmateriaal
5.4 Het Ivoren Kruis, het nigz en de collectieve preventieve mondzorg
5.5 Projecten van het Ivoren Kruis
5.6 Adviescollege Preventie Mond- en Tandziekten

6 Nabeschouwing
6.1 Het Ivoren Kruis gaat met de tijd mee
6.2 Tandheelkundige voorlichting en preventie in de twintigste eeuw

Geraadpleegde literatuur
Bronnen van opgenomen afbeeldingen
Personenregister

BACK