Placeholder

 49,50

9789085620242
1e
196
Prelum Uitgevers

Omvang: 196

Uitgever: Prelum Uitgevers

Kooy, A.
Diagnostiek, complicaties en behandeling
Diabetes mellitus is meer dan suikerziekte; het is feitelijk een vaataandoening veelal leidend tot een hartinfarct, een beroerte of andere vasculaire complicaties. Inzichten in nieuwe behandelingsmogelijkheden helpen ons bij het zoeken naar de optimale therapie. Maatwerk voor de individuele patiënt is dan cruciaal. Naast een nauwgezette glucoseregulatie wordt in toenemende mate accent gelegd op een intensief cardiovasculair risicomanagement. De richtlijnen daarvoor zijn de laatste jaren herhaaldelijk aangescherpt.

Diabetes Mellitus is een praktijkgericht handboek met de meest recente inzichten over de preventie, opsporing en behandeling van diabetes. Gezien de duidelijke toename van het optreden van ‘pre-diabetes’ en diabetes in onze samenleving, kunnen deze inzichten populatiebreed bijdragen aan een aanzienlijke afname van cardiovasculaire ziekte en sterfte. Actuele kennis en een effectieve zorgstructuur met een constructieve samenwerking tussen de eerstelijns- en tweedelijnsgezondheidszorg zijn daarbij duidelijk van meerwaarde.

Dit boek is bedoeld voor alle diabetesprofessionals – huisartsen, internisten, diabetesverpleegkundigen, praktijkondersteuners, apothekers, diëtisten, podotherapeuten – en degenen die daarvoor in opleiding zijn.

1. Wat is diabetes?
2. Klinische presentatie
3. Complicaties bij diabetes: oorzaken en preventie
4. Oogcomplicaties bij diabetes
5. Perifere polyneuropathie
6 Autonome neuropathie
7. Mononeuropathieën en acute neuropathische pijn
8. De diabetische voet
9. Diabetische nefropathie
10. Diabetes en hart- en vaatziekten
11. Doelstellingen van de behandeling
12. Behandeling: aanbevelingen en richtlijnen
13. Insulinetherapie
14. Hypoglykemie: een keerzijde van de behandeling?
15. Diabetische ketoacidose (DKA) en en hyperglykemisch hyperosmolair syndroom (HHS)
16. Perioperatieve glucoseregulatie
17. Cardiovasculair risicomanagement
18. Diabetes en zwangerschap
19. Nieuwe behandelingsopties met veelbelovende perspectieven
20. Organisatie van diabeteszorg: samenwerking zonder domeindenken
21. Praktische problemen
Dr. A. Kooy is initiator en vanaf 1996 hoofdonderzoeker van de HOME-studie (HOME: Hyperinsulinaemia: the Outcome of its Metabolic Effects), een placebogecontroleerd onderzoek naar de effecten van metformine bij patiënten met diabetes type 2 met insulinetherapie. Daarbij heeft hij meerdere promovendi begeleid. Na zijn vicevoorzitterschap (1998-2002) is hij sinds 2005 voorzitter van de Medische Staf in het Ziekenhuis Bethesda te Hoogeveen.
"Dit gebonden boek van 182 pagina's met ongeveer hetzelfde aantal kleurrijke tabellen, figuren en kleurenfoto's ademt de geest van de hedendaagse praktijk en verschilt daarmee van veel andere diabetesnaslagwerken. De opbouw in 21 hoofdstukken is overzichtelijk en logisch, het trefwoordenregister achterin is duidelijk en het leest prettig. Welk onderwerp je ook pakt, je kunt zowel een snel overzicht krijgen uit de vele tabellen en plaatjes, als de diepte ingaan met de duidelijke tekst met zeer up to date literatuurreferenties."

EADV Magazine, februari 2009

BACK