51,95

9789085620938
2
Prelum uitgevers
Download hier het proefhoofdstuk 'De diabetische voet' Uitgever: Prelum uitgevers
Kooy, A.
Diagnostiek, complicaties en behandeling

Diabetes mellitus is meer dan suikerziekte; het is feitelijk een vaataandoening veelal leidend tot een hartinfarct, een beroerte of andere vasculaire complicaties. Inzichten in nieuwe behandelingsmogelijkheden helpen ons bij het zoeken naar de optimale therapie. Maatwerk voor de individuele patiënt is dan cruciaal. Naast een nauwgezette glucoseregulatie wordt in toenemende mate accent gelegd op een intensief cardiovasculair risicomanagement. De richtlijnen daarvoor zijn de laatste jaren herhaaldelijk aangescherpt.

Diabetes mellitus is een praktijkgericht handboek met de meest recente inzichten over de preventie, opsporing en behandeling van diabetes. Gezien de duidelijke toename van ‘pre-diabetes’ en diabetes in onze samenleving, kunnen deze inzichten populatiebreed bijdragen aan een aanzienlijke afname van cardiovasculaire ziekte en sterfte. Actuele kennis en een effectieve zorgstructuur met een constructieve samenwerking tussen de eerstelijns- en tweedelijnsgezondheidszorg zijn daarbij duidelijk van meerwaarde.

In deze tweede druk is de gehele inhoud geactualiseerd en zijn nieuwe thema’s toegevoegd of uitgebreid, zoals behandelsopties bij zwangerschap en de relatie tussen DM2, insulineresistentie en kanker. Ook is een volledig nieuw overzicht toegevoegd over de effectiviteit en veiligheid van nieuwe geneesmiddelen bij de behandeling van DM2.

Download hier het proefhoofdstuk ‘De diabetische voet’In deze uitgave zijn verschillende vernieuwingen toegevoegd mede op basis van de voor de praktijk relevante onderzoeksgegevens van de laatste twee jaar, leidend tot een aantal nieuwe inzichten over:

• het belang en de relativiteit van een scherpe glucoseregulatie
• de positionering van de verschillende insulineregimes
• een volledig nieuw overzicht over de effectiviteit en veiligheid van de nieuwe middelen bij de behandeling van diabetes type 2 – de bewijsvoering anno 2010
• de relatie tussen diabetes type 2, insulineresistentie en kanker
• de modulatie van het risico op kanker bij diabetes type 2 via de keuze van de behandelingsstrategie – metformine als bescherming tegen kanker?
• nieuwe behandelingsopties bij zwangerschap met diabetes type 2
• plaatsbepaling anno 2010 en toekomstperspectieven van de nieuwe middelen

Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een actualisatie van dit handboek, vooral met de nieuwe hoofdstukken 18, 19, 20 en 21.

1. Wat is diabetes?
2. Klinische presentatie
3. Complicaties bij diabetes: oorzaken en preventie
4. Oogcomplicaties bij diabetes
5. Perifere polyneuropathie
6 Autonome neuropathie
7. Mononeuropathieën en acute neuropathische pijn
8. De diabetische voet
9. Diabetische nefropathie
10. Diabetes en hart- en vaatziekten
11. Doelstellingen van de behandeling
12. Behandeling: aanbevelingen en richtlijnen
13. Insulinetherapie
14. Hypoglykemie: een keerzijde van de behandeling?
15. Diabetische ketoacidose (DKA) en en hyperglykemisch hyperosmolair syndroom (HHS)
16. Perioperatieve glucoseregulatie
17. Cardiovasculair risicomanagement
18. Diabetes en zwangerschap
19. De glucoseregulatie anno 2010 – nieuwe bewijskracht met casuïstische oefeningen
20. De behandeling van Diabetes Mellitus type 2 – actuele inzichten anno 2010
21. Diabetes mellitus type 2 en kanker – een indringende relatie met consequenties voor de therapiekeuze?
22. Organisatie van de diabeteszorg: samenwerking zonder domeindenken
23. Praktische problemen

Dr. A. Kooy is initiator en vanaf 1996 hoofdonderzoeker van de HOME-studie (HOME: Hyperinsulinaemia: the Outcome of its Metabolic Effects), een placebogecontroleerd onderzoek naar de effecten van metformine bij patiënten met diabetes type 2 met insulinetherapie. Daarbij heeft hij meerdere promovendi begeleid. Na zijn vicevoorzitterschap (1998-2002) is hij sinds 2005 voorzitter van de Medische Staf in het Ziekenhuis Bethesda te Hoogeveen.

“De tweede druk van het boek Diabetes mellitus. Diagnostiek, complicaties en behandeling is een verbetering ten opzichte van de eerste. Het is geactualiseerd door het toevoegen van recente onderzoeksgegevens. Zo zijn hoofdstukken over diabetes en zwangerschap, en diabetes en kanker toegevoegd. Grote studies, zoals de UKPDS, Accord en Advance worden besproken, en ook nieuwe behandelopties komen ruim aan bod. Het boek is mooi verzorgd, met veel illustraties, foto’s en gekleurde tabellen. Voor dokters met al wat ervaring op het gebied van diabeteszorg, die bij willen blijven.”

Medisch Contact, 3 juni 2010, 65 nr. 22

Over de 1e druk van Diabetes Mellitus:

“Dit gebonden boek van 182 pagina’s met ongeveer hetzelfde aantal kleurrijke tabellen, figuren en kleurenfoto’s ademt de geest van de hedendaagse praktijk en verschilt daarmee van veel andere diabetesnaslagwerken. De opbouw in 21 hoofdstukken is overzichtelijk en logisch, het trefwoordenregister achterin is duidelijk en het leest prettig. Welk onderwerp je ook pakt, je kunt zowel een snel overzicht krijgen uit de vele tabellen en plaatjes, als de diepte ingaan met de duidelijke tekst met zeer up to date literatuurreferenties.”

EADV Magazine, februari 2009

BACK