De essentie van kleur in de esthetische tandheelkunde

 72,75

9789085621133
1
152
Prelum Uitgevers
Omvang: 152 Uitgever: Prelum Uitgevers
Chu, S.J. / Devigus, A. / Dozic, A. / Khashayar, G. / Mieleszko, A.J. / Paravina, R.D.
Kleurenleer, kleurbepaling, restauratiematerialen en casuïstiek

Nederlandse redactie: A. Dozic, G. Khashayar

Het is voor de mondzorgprofessional een uitdaging van formaat om patiënten een natuurlijke en mooie lach te geven door de juiste manier van onzichtbaar restaureren. Dit boek biedt een praktische en unieke bijdrage aan de theorie en de praktijk van kleurmanagement voor tandartsen algemeen practici, specialisten en studenten. Het is bedoeld voor iedereen die meer inzicht wil krijgen in de complexe materie van kleurafstemming en voor degene die zijn vaardigheden op het gebied van de esthetische tandheelkunde wil verbeteren en de natuurlijke kwaliteit van de uitgevoerde restauratiewerkzaamheden wenst te verhogen. Zo is een heldere leidraad ontstaan voor de tandarts die in de dagelijkse praktijk nieuwe tandtechnologie wil toepassen.

In dit boek wordt ruim aandacht geschonken aan een scala van procedures op het gebied van de esthetische tandheelkunde. Een beknopte introductie van kleurenleer en de toepassing daarvan in de tandheelkunde wordt gevolgd door belangrijke informatie over de aspecten die de kleurbepaling kunnen beïnvloeden en de manier waarop de tandarts deze aspecten onder controle kan houden. Speciale aandacht wordt gegeven aan de stapsgewijze, procedurele benadering bij het kleurbepalen. De herziene elektronische methode voor het opdoen van kennis over kleur, het bepalen van kleur en het zien van kleuren voegen aan deze uitgave een extra dimensie toe. Verder vormen de hoofdstukken over digitale fotografie en materiaalkeuze een aanvulling op de genoemde protocollen. Tot slot eindigt dit boek met uitvoerige casuïstiek, representatief voor uiteenlopende situaties in de dagelijkse tandartspraktijk.

Recensie over de Engelstalige editie

“Dit boek is geschreven voor tandartsen en tandtechnici, met als doel meer begrip te krijgen over kleuren. Het boek is logisch opgebouwd. Ieder hoofdstuk gaat in op de aspecten van kleur en de gereedschappen om gebitselementen te kunnen definiëren aan de hand van kleur en om kunstelementen of delen daarvan te maken die passen bij de omgevende gebitselementen. […]

Concluderend: het boek is zeer fraai en erg mooi uitgevoerd en geeft de geïnteresseerde lezer de basiskennis over kleuren en materialen. Met andere woorden: een boek over de fundamenten met betrekking tot kleuren in de esthetische tandheelkunde.”

Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, mei 2012

BACK