72,75

9789085620952
500
Prelum Uitgevers
Bekijk de klikbare inhoudsopgave op deze pagina voor een uitgebreider inkijkexemplaar.Omvang: 500Uitgever: Prelum Uitgevers
Aps, J.K.M. / Baat, C. de / Baat-Ananta, M. de / Bots, C.P. / Brand, H.S. / Bressers, J.P.P.M. / Jacobs, R. / Lobbezoo, F. / Loveren, C. van / Meijer, H.J.A. / Naeije, M. / Plasschaert, A.J.M. / Raghoebar, G.M. / Selms, M.K.A. van / Spijkervet, F.K.L. / Swart, R.J. / Veerkamp, J.S.J.
Het Compendium mondzorg is het enige Nederlandstalige naslagwerk dat de mondgeneeskunde en mondzorg integraal behandelt en zich niet beperkt tot een of enkele deelgebieden. Het boek biedt een handzaam, overzichtelijk en compleet naslagwerk in 19 hoofdstukken, die rijk zijn geïllustreerd met honderden klinische en anatomische afbeeldingen: van praktijkhygiëne tot implantologie; van endodontologie tot chirurgische behandelingen.
Het Compendium mondzorg biedt naast een overzichtswerk ook gedegen oplossingen voor praktische problemen waarvoor professionals in de mondzorg zich regelmatig gesteld zien. Daarbij kan behoefte zijn aan een bepaald stappenplan, een overzichtelijk schema, een lijst van normwaarden, een korte toelichting of juist uitgebreide achtergrondinformatie: snel, betrouwbaar en volledig.
Het Compendium mondzorg is een onmisbare bondgenoot voor tandartsen-algemeen practici, tandartsen specialisten, mondhygiënisten, tandprothetici en diegenen die voor deze disciplines in opleiding zijn.
Eenheden en normwaarden
Hoofdstuk 1 Richtlijnen voor infectiecontrole
Hoofdstuk 2 Gebitsterminologie en anatomie
Hoofdstuk 3 Medische anamnese
Hoofdstuk 4 Anamnese, onderzoek, diagnose en opstellen behandelplan
Hoofdstuk 5 Radiologie
Hoofdstuk 6 Harde gebitsweefsels: plaque, cariës, preventie en slijtage
Hoofdstuk 7 Parodontologie
Hoofdstuk 8 Endodontologie
Hoofdstuk 9 Implantologie
Hoofdstuk 10 Restauratieve behandelingen
Hoofdstuk 11 Orale kinesiologie
Hoofdstuk 12 Kindertandheelkunde
Hoofdstuk 13 Traumatologie
Hoofdstuk 14 Orthodontie
Hoofdstuk 15 Speeksel en speekselklieren
Hoofdstuk 16 Dento-alveolaire chirurgie
Hoofdstuk 17 Orale geneeskunde
Hoofdstuk 18 Cysten en tumoren in het hoofd-halsgebied
Hoofdstuk 19 Medische noodgevallen
Register

Over de redactie:

Prof. dr. C. de Baat is hoogleraar geriatrische tandheelkunde (afdeling orale functieleer) aan het UMC St. Radboud te Nijmegen. Daarnaast is hij hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde (NTvT).

Auteurs:

Prof. dr. J.K.M. Aps, Centrum Bijzondere Tandheelkunde & Dentale en Maxillofaciale Radiologie, Universiteit Gent/Universitair Ziekenhuis Gent
Drs. M. de Baat-Ananta, afdeling Anesthesiologie, Universitair Medisch Centrum St. Radboud, Nijmegen
Dr. C.P. Bots, sectie Parodontologie en Orale Biochemie, ACTA/Stichting Bijzondere Tandheelkunde, Amsterdam
Dr. H.S. Brand, sectie Parodontologie en Orale Biochemie en sectie Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, ACTA, Amsterdam
J.P.P.M. Bressers, tandarts-endodontoloog NVvE, Kerkdriel
Prof. dr. R. Jacobs, Centrum Orale Beeldvorming, Katholieke Universiteit Leuven
Prof. dr. F. Lobbezoo, sectie Orale Functieleer en Materiaalwetenschappen, ACTA, Amsterdam
Prof. dr. C. van Loveren, sectie Cariologie Endodontologie Pedodontologie en Orale Microbiologie, ACTA, Amsterdam
Prof. dr. H.J.A. Meijer, sectie Orale Functieleer, Prothetische Tandheelkunde en Biomaterialen, Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde, Rijksuniversiteit Groningen
Prof. dr. ir. M. Naeije, sectie Orale Functieleer en Materiaalwetenschappen, ACTA, Amsterdam
Prof. dr. A.J.M. Plasschaert, vakgroep Preventieve en Curatieve Tandheelkunde, Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen
Prof. dr. G.M. Raghoebar, afdeling Mondziekten, Kaakchirurgie en Bijzondere Tandheelkunde, Universitair Medisch Centrum Groningen
Dr. M.K.A. van Selms, sectie Orale Functieleer en Materiaalwetenschappen, ACTA, Amsterdam
Dr. F.K.L. Spijkervet, afdeling Mondziekten, Kaakchirurgie en Bijzondere Tandheelkunde, Universitair Medisch Centrum Groningen
Dr. R.J. Swart, vakgroep Orthodontie en Craniofaciale Biologie, Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen
Dr. J.S.J. Veerkamp, sectie Cariologie Endodontologie Pedodontologie en Orale Microbiologie, ACTA, Amsterdam
Prof. dr. A. Vissink, afdeling Mondziekten, Kaakchirurgie en Bijzondere Tandheelkunde, Universitair Medisch Centrum Groningen
Prof. dr. I. van der Waal, sectie Mondziekten en Kaakchirurgie, ACTA/VU medisch centrum, Amsterdam
Prof. dr. L. van Zeghbroeck, afdeling Prothetische Tandheelkunde, Universiteit Gent

Bekijk de klikbare inhoudsopgave op deze pagina voor een uitgebreider inkijkexemplaar.

“Het compendium mondzorg is het enige Nederlandstalige naslagwerk dat de mondgeneeskunde en mondzorg integraal behandelt en zich niet beperkt tot een of enkele deelgebieden. Het boek biedt een handig,overzichtelijk en compleet naslagwerk in 19 hoofdstukken, die rijk zijn geïllustreerd met honderden klinische en anatomische afbeeldingen: van praktijkhygiëne tot implantologie; van endodontologie tot chirurgische behandelingen.
Het compendium mondzorg biedt naast een overzichtswerk ook gedegen oplossingen voor praktische problemen waarvoor professionals in de mondzorg zich regelmatig gesteld zien. Daarbij kan behoefte zijn aan een bepaald stappenplan, een overzichtelijk schema, een lijst van normwaarden, een korte toelichting of juist uitgebreide achtergrondinformatie: snel, betrouwbaar en volledig. Het compendium mondzorg is een onmisbare bondgenoot voor tandartsen – algemeen practici, tandartsen – specialisten, mondhygiënisten, tandprothetici en al diegenen die voor een van deze disciplines in opleiding zijn.”

De Tandarts, nr 430, November 2011

BACK