chemie van de mens

 41,95

9789085621447
196 pagina's
Prelum
Souverijn, J.H.M.
Voor medisch ondersteunende beroepen

Binnen de geneeskunde vormt, naast de anamnese en het lichamelijk onderzoek, het laboratoriumonderzoek een van de pijlers voor diagnostiek. Artsen worden hierbij ondersteund door andere zorgprofessionals als verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, assistenten en artsen in opleiding. Voor een goed begrip van laboratoriumonderzoek en een goede interpretatie van labuitslagen, is kennis over de chemische processen in de mens onmisbaar.

Chemie van de mens legt op een begrijpelijke, praktijkgerichte en toegankelijke manier uit hoe de mens als chemische fabriek functioneert. Deze fabriek draait meestal zonder problemen. Maar soms treden er storingen op. Dan moet er onderzoek worden gedaan naar de oorzaak en dat gebeurt vaak in het laboratorium.

Dit rijk geïllustreerde boek begint met een beknopte inleiding in de scheikunde. Hierna komt aan de hand van de belangrijke voedingsstoffen koolhydraten, eiwitten en vetten, het functioneren en disfunctioneren van de verschillende systemen in het lichaam aan de orde. Er wordt dus ingegaan op verschillende ziektebeelden, waarbij wordt direct toegelicht wat er precies in het laboratorium wordt gemeten, waarom dit wordt gedaan en wat de uitslagen betekenen voor de patiënt.

De hoeveelheid ziektebeelden en soorten laboratoriumbepalingen is enorm. De auteur heeft zich daarom beperkt tot het meest voorkomende laboratoriumonderzoek. Natuurlijk ontbreekt een lijst met referentiewaarden niet: gemeten waarden kunnen dan direct vergeleken worden met normaalwaarden.

Opleidingsboek en leermodule

Bij het moderne leren is toetsing van de opgedane kennis via een e-learningmodule onmisbaar. Uniek aan het leerboek ‘Chemie van de mens’ is, dat de auteur meer dan 150 vragen heeft geformuleerd waarmee online te checken valt of de geleerde stof voldoende opgenomen is. De vragen zijn te vinden op het besloten deel van de website www.chemievandemens.nl. Maak per hoofdstuk de vragen en toets of uw kennis van de stof voldoende is.
Chemie van de mens is een opleidingsboek, naslagwerk en leermodule in één. Het mag naar onze mening niet ontbreken in de omgeving van alle zorgprofessionals die regelmatig met laboratoriumonderzoek te maken krijgen. Het biedt houvast bij de interpretatie van onderzoek en geeft kraakheldere uitleg over complexe onderwerpen in de klinische chemie.

Over de auteur

John Souverijn studeerde biochemie in Amsterdam. Na zijn promotie werd hij opgeleid tot klinisch chemicus aan het LUMC te Leiden. Daarnaast was hij actief als consultant en klinisch chemicus in eerstelijns laboratoriumonderzoek in Leiden, Etten Leur, Velp en Eindhoven.
Souverijn werkte mee aan tal van publicaties over klinische chemie, waaronder het Nederlandstalige standaardwerk Handboek Medische Laboratoriumdiagnostiek. Souverijn heeft veel waardering gekregen voor zijn talent het ingewikkelde en complexe aandachtsgebied van de klinische chemie voor een grote groep professionals laagdrempelig en begrijpelijk voor het voetlicht te brengen.

BACK