72,75

9789085620891
140
Prelum Uitgevers
Omvang: 140 Uitgever: Prelum Uitgevers
Amerongen, W.E. van / Bailleul-Forestier, I. / Cauwels, R. / Declerck, D. / Eltigani Khogli, A. / Fennis, W.M.M. / Frankenmolen, F.W.A. / Gambon, D.L. / Jong-Lenters, M. de / Knaap, R. van der / Koskinen, S. / Kouwenberg, I.C. / Kouwenberg-Bruring, / Marks, L.A.M. / Veerkamp, J.S.J.
Van een tandeloze zuigeling die afhankelijk is van de zorgen van zijn ouders tot een adolescent, waarvan de dentitie belaagd wordt door zuuraanvallen,beugels, piercings en sportgeweld. Bij al deze ontwikkelingen mag de rol van tandheelkundige zorgverleners niet onderschat worden. Zij zien immers kinderen al op jonge leeftijd en zijn in staat om in een vroeg stadium zowel ouders als kinderen te informeren, te motiveren en stimuleren. In deel 3 van Casuïstiek in de kindertandheelkunde vindt u opnieuw 16 uiteenlopende casus. In de behandeling van casuïstiek ligt de nadruk op praktische toepasbaarheid van de anamneses en behandelingen, zowel voor de tand-arts algemeen practicus als de pedodontoloog (of degene die hiervoor in opleiding is). Het is fraai geïllustreerd met 171 klinische foto’s in full colour en 80 röntgenafbeeldingen.
1. Tanderosie door cola
2. Een volledige unilaterale lip-, kaak- en verhemeltespleet
3. Verschillende interceptieve behandelstrategieën voor een kruisbeet in het front
4. Tanderosie en attritie
5. Autisme en aanverwante stoornissen
6. Epilepsie en recidiverend trauma van het bovenfront
7. Prader-willi-syndroom
8. Behandeling van een gecompliceerde kroon-wortelfractuur
9. Oligodontie bij een meisje met ectodermale dysplasie, een mogelijk behandeltraject
10. Orthodontische behandeling van een patiënt met unilaterale cheilognathopalatoschisis
11. Niet-doorbrekende (geïmpacteerde) melkmolaar
12. Behandeling van tijdelijke frontelementen met esthetische nikkel-chroomkronen
13. Piercing
14. Positieve invloed van een tandheelkundige behandeling op het sociale leven van een kind na kindermishandeling
15. Juveniele parodontitis
16. Kindermishandeling
Lijst met afkortingenTrefwoordenregister 129

Aan de totstandkoming van deel 3 van deze unieke boekenreeks Casuïstiek in de kindertandheelkunde werd gewerkt door (kinder)tandartsen uit Nederland en België. Zij schreven hun casus onder leiding van de redactie, bestaande uit dr. W.E. van Amerongen, drs. M. de Jong-Lenters, prof. dr. L.A.M. Marks en dr. J.S.J. Veerkamp.

Casuïstiek in de Kindertandheelkunde is een must voor de kindertandarts en voor degenen die in hun praktijk een belangrijke plek hebben ingeruimd voor kinderen.
Elk deel bevat 16 uiteenlopende praktijkbeschrijvingen in de volle breedte van dit snelgroeiende vakgebied.

“Dit boek is geschreven door ongeveer 30 Nederlandse en Belgische tandartsen die hun sporen in de (kinder)tandheelkunde ruim hebben verdiend. In 16 hoofdstukken wordt aan de hand van rijk geïllustreerde casuïstiek aandacht besteed aan situaties waarmee de tandarts algemeen practicus te maken kan krijgen bij de behandeling van kinderen. Bijzonder is hierbij dat niet alleen de puur technische kant van de behandelingen ter sprake komt, maar ook de (gedrags)stoornissen die sommige kinderen hebben. Zo wordt aandacht besteed aan de behandeling van kinderen met autisme en aanverwante stoornissen en wordt het minder vaak voorkomende Prader-Willi-syndroom besproken.

Ook is er een casus van een recidiverend trauma van het bovenfront, samenhangend met epilepsie. Voorts wordt de behandeling besproken van een meisje met ectodermale dysplasie vanaf haar 9e tot haar 20e jaar. De behandeling van een meisje met een volledige unilaterale cheilognathopalatoschisis wordt gevolgd vanaf haar geboorte tot en met haar 26e levensjaar. Het is erg leuk om te zien hoe in de loop der jaren een mooi resultaat ontstaat!

Interessant is ook de bespreking van de interceptieve orthodontische behandelmogelijkheden van een omgekeerde frontbeet, onder andere met behulp van een composietwig. Andere besproken casus betreffen de behandeling van tijdelijke frontelementen met esthetische nikkelchroomkronen, de vroegtijdige behandeling van een geïmpacteerde tijdelijke molaar en juveniele parodontitis. Ook aan erosie, attritie en gebitsbeschadiging door piercings wordt aandacht besteed. Ook een sociaalmaatschappelijk belangrijk onderwerp als kindermishandeling wordt niet onbesproken gelaten. Er wordt ingegaan op de herkenning van mishandeling en misschien nog wel belangrijker: hoe een tandarts moet handelen bij een verdenking van kindermishandeling.

Ook de positieve rol die tandartsen kunnen spelen bij het (esthetisch) herstelproces na mishandeling komt hier aan de orde. Dit mooie boek brengt veel onderwerpen uit de kindertandheelkunde ter sprake en is door de duidelijke casussen bijzonder boeiend.”

Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, juni 2011

Over deel 2 van Casuïstiek in de kindertandheelkunde:

”116 fraai vormgegeven pagina’s met een schat aan informatie, waarbij – na een inleiding en probleemstelling – een diagnose en indicatie gesteld worden, gevolgd door een beschrijving van de uitgevoerde behandeling. […] De gepresenteerde casuïstiek betreft een fraaie doorsnede van wat men – ook als algemeen practicus – op een gewone werkdag in ‘de stoel’ kan tegenkomen. Dankzij het uitgebreide trefwoordenregister kan het boek ook gebruikt worden als naslagwerk maar het is vooral een lees- en kijkboek: van harte aanbevolen!”

Nederlands Tandartsenblad, februari 2009

BACK