69,50

9789085620402
118
Prelum Uitgevers

Omvang: 118

Uitgever: Prelum Uitgevers

Amerongen, W.E. van / Aps, J.K.M. / Cauwels, R. / Declerck, D. / Frankenmolen, F.W.A. / Gambon, D.L. / Groot-Nievaart, M.A. de / Heijdra, J.S.C. / Jong-Lenters, M. de / Knaap, R. van der / Koskinen, S. / Lansen, P.C. / Marks, L.A.M. / Martens, L.C. / Meurs, P. van / Veerkamp, J.S.J.
Voor al het handelen in de tandheelkunde geldt tegenwoordig dat het ‘evidence based’ moet zijn. Helaas is het bewijs voor een bepaalde verrichting slechts zelden waterdicht en daardoor zijn er vaak meer indicaties beschikbaar die dé oplossing van een probleem vormen. De kindertandheelkunde vormt hierop geen uitzondering. Kleine mensjes met soms grote tandheelkundige problemen, vragen om oplossingen die lang niet altijd voor de hand liggen; en waarvoor niet altijd een ‘evidence based’- strategie voorhanden is.

Deel 2 van Casuïstiek in de kindertandheelkunde bevat opnieuw 16 uiteenlopende praktijkbeschrijvingen in de volle breedte van dit snelgroeiende vakgebied. Elke casus is uitstekend gedocumenteerd en mondt uit – na de paragrafen ‘Diagnose’ en ‘Indicatiestelling’ – in een behandeling gebaseerd op de laatste inzichten. Een casus wordt steeds afgesloten met een korte algemene beschouwing en literatuurverwijzingen.

Het boek bevat bondig geschreven teksten en is fraai geïllustreerd met 145 klinische foto’s in full colour en 43 röntgenafbeeldingen. In de behandeling van de casuïstiek ligt de nadruk op de praktische toepasbaarheid van de anamneses en behandelingen, zowel voor de tandarts algemeen practicus als de pedodontoloog (of degene die hiervoor in opleiding is).

1. Een dentogene cyste, een radiculaire cyste of een keratogene tumor?
2. Behandeling van een kruisbeet in het front
3. Minimaal invasief prothetisch herstel na avulsie bij de adolescent
4. Fluorose: prevalentie, esthetiek en behandeling
5. Myofunctionele therapie als hulpmiddel bij afwijkend mondgedrag
6. Maskering van open beet bij amelogenesis imperfecta
7. Gedragsverandering na gebitssanering van early childhood caries
8. Wortelbreuk ter hoogte van het middelste derde deel van de wortel
9. Turner-tand
10. Dens evaginatus
11. Langdurige borstvoeding en cariës
12. Ectodermale dysplasie en de vervaardiging van een prothetische voorziening
13. Dubbele avulsie: acht jaar follow-up
14. De toepassing van de art-methode bij een kind met een congenitale hartafwijking
15. Agenetische premolaren; sluiten van laterale diastemen door hemisectie van tweede melkmolaren
16. Dentaal trauma in het melkgebit, gevolgen voor de definitieve tanden
Aan de totstandkoming van deel 1 en 2 van deze unieke boekenreeks Casuïstiek in de kindertandheelkunde werd gewerkt door (kinder)tandartsen uit Nederland en België. Zij schreven hun casus onder leiding van de redactie, bestaande uit dr. W.E. van Amerongen, drs. M. de Jong-Lenters, prof. dr. L.A.M. Marks en dr. J.S.J. Veerkamp.
Casuïstiek in de Kindertandheelkunde is een must voor de kindertandarts en voor degenen die in hun praktijk een belangrijke plek hebben ingeruimd voor kinderen.
Elk deel bevat 16 uiteenlopende praktijkbeschrijvingen in de volle breedte van dit snelgroeiende vakgebied.
"116 fraai vormgegeven pagina's met een schat aan informatie, waarbij – na een inleiding en probleemstelling – een diagnose en indicatie gesteld worden, gevolgd door een beschrijving van de uitgevoerde behandeling. […] De gepresenteerde casuïstiek betreft een fraaie doorsnede van wat men – ook als algemeen practicus – op een gewone werkdag in 'de stoel' kan tegenkomen. Dankzij het uitgebreide trefwoordenregister kan het boek ook gebruikt worden als naslagwerk maar het is vooral een lees- en kijkboek: van harte aanbevolen!"

Binnert Heldring, tandarts-pedodontoloog, Nederlands Tandartsenblad, februari 2009

"Door een mogelijkheid te bieden tot reageren (via internet, forum) kan dit boek een mooie aanleiding zijn tot discussies onder vakgenoten. […] Brede handreiking aan tandartsen die in hun praktijk een 'moeilijk' kind te behandelen krijgen. […] De uitvoering in groot formaat en met veel kleurenfoto's is schitterend."

Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, juni 2009

BACK