Carieslaesies - studenteneditie

 39,50

9789085621355
6
344
Prelum
Amerongen, J.P. van / Kloet, H.J. de / Loveren, C. van / Penning, Ch. / Roeters, F.J.M. / Strijp, A.J.P. van / Verhoef, A.
Diagnose en behandeling

De behandeling van cariës was gedurende een groot gedeelte van de vorige eeuw vooral gebaseerd op een symptomatische aanpak, die simpel gesteld, neerkwam op boren en vullen. De daarbij gehanteerde methoden leidden veelal tot uitgebreide preparaties en restauraties met dikwijls iatrogene effecten als gevolg. Sinds enkele decennia wordt cariës meer en meer causaal benaderd. Dit leidt tot een verschuiving in de benadering van het cariësproces. De diagnostiek van cariës krijgt een zwaarder accent en de behandeling is enerzijds meer gericht op een preventieve aanpak en anderzijds op een terughoudender invasief beleid. Het succes van een tandheelkundige behandeling wordt in belangrijke mate bepaald door de kennis van gedragskundige, biologische, fysische en chemische processen die zich voor, tijdens en na een behandeling afspelen. In dit boek, Cariëslaesies, gaat het vooral om het verschaffen van inzicht in genoemde processen en minder om technische specificaties. Het zal daarbij duidelijk worden dat sommige behandelmethoden (nog) niet op wetenschappelijke grondslagen berusten, maar dat wil nog niet zeggen dat ze daarom ondeugdelijk zijn.

De zesde, geheel herziene druk van Cariëslaesies is volledig aangepast aan de nieuwste inzichten in dit complexe, maar boeiende kennisgebied. Het boek is rijk geïllustreerd met klinische afbeeldingen en röntgenfoto’s, illustratieve tekeningen en verklarende grafieken en tabellen. De multidisciplinaire benadering leidt de lezer langs diverse thema’s:
• Tandcariës
• Detectie en diagnose
• Indicatie en behandeling
• Prepareren voor composiet
• Beschermen van geëxponeerd dentine
• Hechting aan tandweefsel en restauratiematerialen
• Composietrestauraties
• Verfraaien van frontelementen met composiet
• Fissuurlakbehandeling
• Glasionomeercement en compomeer
• Amalgaam
• Behandelen in een vochtvrije omgeving

Cariëslaesies is bedoeld voor studenten tandheelkunde en mondzorgkunde.

1 Tandcariës
2 Detectie en diagnose
3 Indicatie en behandeling
4 Prepareren voor composiet
5 Beschermen van geëxponeerd dentine
6 Hechting aan tandweefsel en restauratiematerialen
7 Composietrestauraties
8 Verfraaien van frontelementen met composiet
9 Fissuurlakbehandeling
10 Glasionomeercement en compomeer
11 Amalgaam
12 Behandelen in een vochtvrije omgeving
BACK