20,50

9789085621256
192
Sapienta
Omvang: 192 Uitgever: Sapienta
Porsius, A.J.

Bij de dood van een homeopaat is het spannende verhaal van de opkomst en smadelijke ondergang van de arts Désiré-Edmond Couty de la Pommerais, die aanvankelijk een zondagskind leek te zijn. Als jonge, talentvolle dokter raakte hij in de ban van de homeopathie, een leer die in Parijs halverwege de negentiende eeuw al omstreden was. Edmond werd veelvuldig verguisd vanwege zijn overmoed, hebzucht en arrogantie, maar hij werd ook bewonderd om zijn intelligentie en eruditie. Zijn knappe uiterlijk, charme en conversatietalent maakten hem onweerstaanbaar voor vrouwen en hun verliefdheid werd vaak een obsessie. De omgang met een dweepzieke kunstenares kostte hem uiteindelijk zijn kop: aan zijn onoprechte levensloop kwam een resoluut einde op het schavot.

Dit fascinerende boek berust vrijwel geheel op historische gegevens. In aansluiting op het verhaal wordt extra informatie gegeven over bepaalde gebeurtenissen die er direct of zijdelings mee te maken hebben, zoals de principes van de homeopathie, plantenvergiften, de Parijse gevangenis Mazas, de dodencel, de guillotine en de executies die destijds werden uitgevoerd. Ook de huidige tijd komt aan bod in een beschouwing over de gerechtelijke dwalingen waarvan Lucia de B. het slachtoffer werd.

1 Een arts onder de bijl
2 Jonge jaren
3 Een criminele inslag
4 Het moordwapen
5 De tenlastelegging
6 Het proces
7 De pers
8 Wanhoop
9 Het einde

Aanhangsel
Homeopathie
Plantenvergiften
Mazas
De dodencel
De guillotine
Executies
Een vergelijkbaar geval: Edme Castaing
Een recente dwaling

Literatuur

Prof. dr. Arijan Porsius doceerde farmacotherapie aan de universiteiten van Amsterdam en Utrecht. Na zijn emeritaat heeft hij historische gegevens verzameld over de streek waar hij is geboren en getogen. Zo ontstond het boek Vlekken in Waterland. In 2012 verscheen bij Prelum Uitgevers zijn boek Kijk op medicijnen. Daarin geeft hij in begrijpelijke taal inzicht in de achtergrond van verschillende ziekten en legt hij een relatie met de werkingsmechanismen van geneesmiddelen.

Een paar jaar geleden stuitte Arijan Porsius toevallig op de geschiedenis van de Parijzenaar, dandy en homeopatisch arts Edmond Couty de la Pommerais. Porsius is geen aanhanger van de homeopathie, maar hij vond de levensloop en opvattingen van deze Franse arts zo boeiend dat hij zijn meeslepende geschiedenis op papier zette.

BACK