72,75

9789085620969
1
132
Prelum Uitgevers
Omvang: 132Uitgever: Prelum Uitgevers
Been, D. / Bildt, M.M. / Boer, M. de / Bouvy-Berends, E.C.M. / Brands, W.G. / Broeke, S.M. van den / Broers, D.L.M. / Eijkman, M.A.J. / Graf, B. / Hoff, M. / Hogerbrug, M. / Houtem, C.M.H.H. van / Jongh, A. de / Jonker, M.J. / Koudstaal, M.J. / Laat, E.K. de / Lely, C.W. / Marrewijk, D.J.
Casuïstiek angstbegeleiding en gehandicaptenzorg in de tandheelkunde

Extreme angst, psychopathologie, lichamelijke en verstandelijke beperkingen zijn uitdagingen die voor het hele behandelteam, zowel in de algemene tandartspraktijk als in een centrum voor bijzondere tandheelkunde, extra vaardigheden vergen. Ondanks het feit dat de behandelend tandarts heeft geleerd hoe met lastige patiënten om te gaan, doen zich toch regelmatig situaties voor die net nog wat moeilijker en uitzonderlijker zijn. Het is dan aan de behandelaar om zich daarin vast te bijten en uit te zoeken wat de hindernissen en mogelijke oplossingen zijn in de aanpak van juist dat specifieke probleem bij die ene patiënt.

In de loop der jaren is door bevlogen collega-tandartsen een schat aan kennis opgedaan op het gebied van angstbegeleiding en gehandicaptenzorg. Deze kennis is met de start van de gelijknamige differentiatie en postdoctorale opleiding steeds meer tot wasdom gekomen en heeft geleid tot een toename van ‘evidence based’ denken en handelen.

In dit boek, Als mondzorg een puzzel is, werd kennis op het gebied van angstbegeleiding en gehandicaptenzorg voor het eerst gebundeld en toegankelijk gemaakt voor zowel de gedifferentieerde tandarts als de tandarts algemeen practicus. Ook voor andere behandelaars die beroepshalve te maken krijgen met deze patiëntengroepen, zoals huisartsen, psychologen of gedragsdeskundigen, is dit boek zeer geschikt als leerboek of naslagwerk. Met een grote diversiteit aan zowel klinisch-tandheelkundige als gedragsmatige probleemoplossingen, uitgewerkt in zestien geïllustreerde casusbeschrijvingen, draagt dit boek bij tot een vergroting van kennis en inzicht bij angstbegeleiding en gehandicaptenzorg in de mondzorg.

Over de redactie:
Drs. J.H. Vermaire werkt als tandarts-angstbegeleiding op de afdeling Bijzondere Tandheelkunde van het Medisch Centrum Alkmaar en doet bij ACTA op de afdeling Sociale Tandheelkunde en Voorlichtingskunde parttime promotieonderzoek naar de effectiviteit van cariëspreventieve strategieën bij kinderen.
Dr. M.M. Bildt is werkzaam op het Centrum voor Tandheelkunde in Bijzondere Gevallen in de Isala klinieken te Zwolle en als universitair docent verbonden aan het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde van het UMCG te Groningen.
Drs. M. Hoff is e afgelopen 20 jaar als tandarts-gehandicaptenzorg parttime verbonden aan de afdeling Mondziekten, Kaakchirurgie- en Bijzondere Tandheelkunde van het UMCG.
Drs. C.M.H.H. van Houtem volgt de opleiding tot tandarts-angstbegeleiding en werkt parttime als tandarts-angstbegeleiding op de afdeling Bijzondere Tandheelkunde van het Medisch Centrum Alkmaar. Daarnaast doet ze promotieonderzoek bij de afdeling Sociale Tandheelkunde en Voorlichtingskunde van ACTA naar de genetische invloed op het ontstaan en in stand houden van de fobie voor de tandheelkundige behandeling.
Marjon Jonker is als tandarts-pedodontoloog en tandarts-gehandicaptenzorg werkzaam op de afdeling Bijzondere Tandheelkunde van het Medisch Centrum Alkmaar en in een verwijspraktijk voor kindertandheelkunde in Wognum.

“Wat voor mij dit casusboek bijzonder maakt, is dat er veel ruimte is voor reflectie op het eigen handelen: eerlijk zijn over eigen beperkingen, twijfel over de resultaten van goed bedoelde zorg, het leren van valkuilen en het nadenken over verantwoorde risico’s. Zorg omvat meer dan het aanbieden van reparatieve opties. Daarmee onderscheidt het zich van casusboeken waarbij het accent meer ligt op de klinische talenten van de auteurs. Het is dan ook beslist aanbevelingswaardig voor zorgverleners in de algemene c.q. mondzorgkundige praktijk.”

Nederlands tandartsenblad, juli 2011

“Met het verschijnen van dit eerste casuïstiekboek over angstbegeleiding en gehandicaptenzorg in de tandheelkunde heeft men een bijzondere uitgave het licht laten zien. […] In 16 fraai geïllustreerde hoofdstukken gaat de lezer op reis langs ‘een bonte verzameling van unieke patiënten’ zoals Erik Vermaire het namens de redactie in zijn voorwoord noemt. […]
Het boek is prettig leesbaar en biedt aan het einde van elk hoofdstuk handvatten en adviezen voor de mondzorgverlener. Ook wordt in een aantal gevallen door de auteurs zelf gereflecteerd op hun behandelingen en het bereikte resultaat. De lezer krijgt inzicht in de vaak multidisciplinaire behandeling van een bijzondere groep patiënten. Deze uitgave is een aanrader voor wie zich beroepsmatig met angstige patiënten bezighoudt, een leerboek voor wie in opleiding is, maar het is ook een naslagwerk.”

Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, juli/augustus 2011

“De algemeen tandarts die af en toe toch wordt geconfronteerd met gelijkaardige patiënten krijgt hier een aantal mogelijke oplossingen aangereikt. En hoewel deze casuïstiek bij de meesten niet dagelijks voorkomt, laat de beschrijving van de aandoeningen en de toegepaste aanpak toch toe hier een aantal praktische tips uit te destilleren die toepasbaar zijn op meer voorkomende gevallen. Dit boek is een bundeling van wetenschappelijk onderbouwde casuïstiek en laat zich dan ook makkelijk lezen.”

Contactpunt, maart 2011

BACK