57,75

9789085620341
122
Prelum Uitgevers
Omvang: 122Uitgever: Prelum Uitgevers
Bollen, C. / Dupont, L. / Jorissen, M. / Laleman, W. / Lemkens, N. / Nevens, F. / Quirynen, M. / Spijkervet, F.K.L. / Steenberghe, D. van / Vandekerckhove, B. / Velde, S. van den / Vissink, A.
Een multidisciplinaire benadering van oorzaak, diagnostiek, behandeling en preventie van halitose

Ademgeur, halitose, mondgeur en slechte adem worden door elkaar gebruikt. Het is wereldwijd een groot sociaal en economisch probleem dat zowel door de patiënt als door de behandelaar vaak als taboe wordt beschouwd. Behalve dat halitose sociale hinder veroorzaakt, kan het een symptoom zijn van een ernstige aandoening. Dit boek gaat in op de medische – waaronder vanzelfsprekend ook de orale – aspecten van halitose. Immers, nog te vaak wordt er niets met dit symptoom gedaan in deze moderne tijd van bloedonderzoeken, functionele onderzoeken en beeldvormende technieken.

Dit boek biedt een multidisciplinaire benadering van oorzaak, diagnostiek, behandeling en preventie van halitose. Het bevat bijdragen vanuit diverse medische invalshoeken: gastro-intestinaal, hepatologisch, parodontaal, pulmonair en endocrinologisch. Uitgebreide aandacht wordt besteed aan het stellen van differentiële diagnoses met behulp van praktisch bruikbare schema’s.

De klinische gerichtheid, praktische boodschap en theoretische achtergrond maken van dit boek een basiswerk bedoeld voor medici die alles over halitose willen weten, zoals huisartsen, kno-artsen, longartsen, tandartsen, parodontologen en internisten.

1. Inleiding
2. Epidemiologie bij de algemene bevolking, bijzondere bevolkingsgroepen
en bij een multidisciplinair halitosespreekuur
3. Orale pathologie en microbiologie
4. Monddroogheid en de expressie van volatielen
5. Therapie van orale oorzaken
6. Analyse van de gassen en organoleptische meting
7. Oorzaken en therapie op kno -gebied
8. Gastro-intestinale oorzaken
9. Hepatologische oorzaken
10. Pulmonaire oorzaken en therapie
11. Endocrinologische aspecten
Register
Em. prof. Daniël van Steenberghe is emeritus hoogleraar aan de faculteit geneeskunde van de Katholieke Universiteit Leuven. Tijdens zijn carrière specialiseerde hij zich in de stomatologie, maxillo-faciale heelkunde en parodontologie. Als hoogleraar doceerde hij anatomie, medische ethiek, mondziekten en parodontologische therapie. Hij richtte samen met de KNO-afdeling van het Universiteitsziekenhuis KU Leuven de eerste Europese multidisciplinaire polikliniek voor ademgeur op. Hij was de eerste voorzitter en erelid van de International Society for Breath Odor Research (ISBOR).

“Uitgebreide aandacht wordt besteed aan het stellen van diagnoses met behulp van praktische schema’s. De klinische, praktische boodschap en theoretische achtergrond maken dit boek een basiswerk, ook bedoeld voor medici die alles van halitose willen weten, zoals huisartsen, kno-artsen, longartsen, tandartsen, parodontologen en internisten. Onder leiding van hoofdredacteur emeritus professor Daniël van Steenberghe dragen nog een tiental wetenschappers uit verschillende disciplines hun steentje bij aan dit veel omvattende boek.”

Standby, april 2010

“In de medische wereld wordt weinig aandacht besteed aan een van de grootste taboes, namelijk slechte adem. Gelukkig komt daar langzaam verandering in. Onder redactie van professor d. Daniël Steenberghe, emeritus hoogleraar van de universiteit van Leuven, België, verscheen het boek Ademgeur. Het is het eerste naslagwerk in Nederlands over slechte adem. (…) Het kan gezegd worden dat het 122 pagina’s een must is voor degene die zich bezighouden met het vakgebied van de halitose. Elk hoofdstuk geeft uitgebreide informatie waardoor veel geleerd kan worden voor een goede diagnostiek en therapie. Daarnaast is het zeer leerzaam voor alle zorgverleners in het tandheelkundige en medische circuit, zeker om de patiënten de juiste behandelweg op te sturen. De vele illustraties maken het boek makkelijk leesbaar en en het is dus een absolute aanrader.”

Dr. E. Winkel, Nederlands Tandartsenblad, februari 2010

“Voor ieder die in de gezondheidszorg in contact kan komen met mensen die last hebben van halitose heeft dit boek veel te bieden, vooral vanwege zijn multidisciplinaire karakter, zoals de subtitel ook aangeeft. Mondzorgverleners kunnen kennis nemen van de halitoseproblemen op kno-, gastro-intestinaal, hepatologisch, pulmonair en endocrinologisch gebied. De diverse medische specialisten kunnen lezen over de orale halitose en over de halitoseproblematiek op elkaars terreinen. De prijs is zeer acceptabel en het is, lettend op de affiliatie van de auteurs, een aantrekkelijke Leuvens-Groningse coproductie.”

C. de Baat, Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, december 2009

“Onlangs verscheen een breed opgezet naslagwerk over halitose. De oorzaken en behandelingen van slechte adem worden hierin multidisciplinair beschreven. (..) Per hoofdstuk is er een korte inleiding en wordt tevens aangegeven welke kennis de lezer vergaard heeft na het lezen van het hoofdstuk. Aan het einde van het hoofdstuk volgt een korte samenvatting. Dit is een praktische opzet: degenen die snel en bondig informatie willen hebben, kunnen op deze manier vlug door de hoofdstukken heen lezen. Lees je echter het gehele hoofdstuk, dan krijg je uitgebreide informatie die veel dieper gaat. Zeker voor medische disciplines is het leerzaam om, naast de bekende klachten die bij bepaalde ziektes horen, ook de ademgeur in de gaten te houden. Dit kan soms zelfs helpen bij het stellen van een diagnose.
Het leuke aan dit boek is dat het onderwerp ademgeur breed wordt aangepakt. Niet alleen vanuit de tandheelkundige- of medische invalshoek, maar ook vanuit een combinatie hiervan. Door alle aspecten te belichten, wordt het een compleet geheel.”

M. Seuntjens, Nieuwsbrief Nederlandse Vereniging voor Parodontologie, december 2009

BACK