pand prelum utrecht

Prelum zet nieuwe stap met verhuizing naar Utrecht

Prelum Uitgevers is per 1 oktober 2021 verhuisd naar een nieuw kantoorpand in Utrecht. De verhuizing ligt in lijn met de groeiambities van de medische uitgeverij en de missie om dé kennispartner voor de zorgprofessional met een leer- en nascholingsbehoefte te zijn.

Met de verhuizing komt een einde aan een mooi tijdperk in Houten. “Op twee successievelijke adressen in Houten is Prelum in de afgelopen 12 jaar gegroeid tot de dynamische organisatie van vandaag,” vertelt IJsbrand Theunissen, operationeel directeur van Prelum. “Met de nieuwe locatie in Utrecht hebben we een logische opvolger gevonden om onze strategische doelstellingen van de komende jaren te realiseren.” Prelum Uitgevers heeft op dit moment ruim 45 mensen in dienst.

Het nieuwe kantoorpand aan het Zwarte Woud in Utrecht Lunetten is groter en past beter bij de verwachte verdere groei van Prelum. Daarnaast, stelt algemeen directeur van Prelum André Matera, is Utrecht het hart voor de zorgprofessional in Nederland. Matera: “Veel organisaties die belangrijk zijn voor de zorgprofessional zijn gevestigd in Utrecht. Denk bijvoorbeeld aan het overgrote deel van de beroepsverenigingen, de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Nivel, het Trimbos-instituut, de Patiëntenfederatie Nederland en Vilans.”

Prelum betrekt een modern, speciaal naar wens ingericht kantoorpand. Matera: “Er komt bijvoorbeeld een studio, zodat wij onze producten kunnen vernieuwen met meer audiovisueel materiaal. In het nieuwe pand kunnen collega’s beter samenwerken en er is meer ruimte om onze partners en relaties te ontvangen.”

Naast een kantoor in Utrecht heeft Prelum ook een vestiging in Berlijn. In Duitsland maken inmiddels 500 tandartsen gebruik van het nascholingsproduct AkkreDidakt. “We willen zowel op de Nederlandse als Duitse markt groeien. En daar zijn we nu klaar voor,” aldus Matera.

Nieuwe contactgegevens:

Prelum Uitgevers
Zwarte Woud 14
3524 SJ Utrecht
+31 (0) 30 63 55 060

Postbus 24028
3502 MA Utrecht

pand prelum utrecht

BACK