Tjitske Gijzen
Uitgever / Hoofdredacteur
Als uitgever en hoofdredacteur van Klik maak en bedenk ik thema's en artikelen voor het tijdschrift, de digitale nieuwsbrieven, kennispockets en studiedagen. Vanuit mijn journalistieke nieuwsgierigheid ben ik altijd op zoek naar nieuwe ideeen en ontwikkelingen die zorgverleners van mensen met een verstandelijke beperking inspireren bij hun werk. Daarbij is mijn overtuiging dat dit alleen kan door nauw samen te werken met zorgverleners zelf en mij veel te begeven in de verstandelijk gehandicaptenzorg, om zo voeling te houden met wat er leeft en daarop in te kunnen spelen met relevante informatie. Mijn zus die begeleid woont in een instelling is daarbij eveneens een belangrijke inspiratiebron.
De achterliggende drijfveer van Klik en mijzelf is om mensen met een verstandelijke beperking te helpen aan betere zorg.
Tijdens en na het behalen van de Bachelor of Journalism aan de Hogeschool van Utrecht werkte Tjitske Gijzen als redacteur voor diverse nieuwsmedia. In 2005 begon zij haar werk als vak- en webredacteur en later hoofdredacteur bij de voormalige uitgeverij van Klik. Na de aankoop van Klik door Prelum kwam zij hier in 2018 in dienst.
Tjitske Gijzen
BACK