Aanvragen van een beoordelingsexemplaar

Docenten van wetenschappelijke of hbo-instellingen kunnen van elke titel een beoordelingsexemplaar bestellen. U krijgt het gevraagde exemplaar toegestuurd met een gewone factuur.

Indien u het betreffende boek voorschrijft aan uw studenten en tenminste 15 exemplaren bestelt, vervalt de factuur. Met andere woorden: u ontvangt het beoordelingsexemplaar dan gratis. Wij vernemen – ter controle – graag van u bij welke boekhandel deze bestelling is geplaatst.

Als u besluit het exemplaar niet voor te schrijven aan uw studenten, kunt u het onbeschadigd terugsturen of de factuur betalen.

U kunt een beoordelingsexemplaar aanvragen via info@prelum.nl. Vermeld in uw bericht de titel van het boek, de naam van de instelling waar u werkzaam bent, uw naam en uw functie en dat het gaat om een aanvraag van een beoordelingsexemplaar.

BACK