Accountmanagement

Voor een betrouwbaar advies over uw strategische communicatiebeleid of een offerte kunt u contact opnemen met onze accountmanager:

Uitgaven: Dental Tribune, NTVT, De Tandartsassistent en Praktische Pediatrie
Harry Velthuis, account manager
e-mail: velthuis@prelum.nl
telefoon: 06-53 15 52 62

Aanleverspecificaties/media order

De aanleverspecificaties voor uw advertentiemateriaal kunt u verkrijgen via onze afdeling Media Order. Ook kunt u hier uw kant-en-klare advertentiemateriaal heen zenden. Meer informatie vindt u tevens op de tarievenkaarten per tijdschrifttitel.

Mediaorder
Postbus 24028
3502 MA Utrecht
e-mail: mediaorder@prelum.nl
telefoon: 030-63 55 065

BACK