Ongebruikelijke interventies in de GGZ

Stuur ook uw bijdrage in vóór 1 mei 2021!

Beste collega,

Soms doe je als behandelaar in de GGZ ‘iets’ wat niet in de studieboeken staat, maar wat wél goed blijkt te helpen voor de cliënt in zijn of haar behandeling. Zo bestaan er onder ons veel bijzondere en leerzame patiëntverhalen, waarbij een interventie die niet in de leerboeken staat het verschil maakte, voor de patiënt of voor de therapeut. Juist díe verhalen leggen een hele wereld aan therapie bloot die zeer waardevol is om te delen.

Iedere GGZ-professional heeft uit de eigen praktijk wel zo’n interventie die het delen waard is, maar die desondanks nog niet ‘out in the open’ is. Dit zijn precies de verhalen die wij willen verzamelen om te bundelen in een boek en beschikbaar te maken voor een breder publiek. Deze publicatie zal inzicht geven in een gebied waar men niet snel over praat. Het is net als met intervisie bedoeld om vanuit respect en openheid het gesprek aan te gaan over lastige momenten in de behandelkamer.

Hieronder treft u meer informatie over deze nieuwe publicatie met als titel ‘Off the Record’ en hoe u hier zelf een bijdrage aan levert. Wij willen u, ook namens Prelum Uitgevers, Psyfar en PsyXpert, alvast hartelijk danken voor uw inzending en medewerking. Mocht u naar aanleiding van deze oproep nog vragen of opmerkingen hebben, aarzelt u dan s.v.p. niet om een e-mail te sturen.

Met dank en collegiale groet, de bedenkers en samenstellers,

Bas van Heycop ten Ham, klinisch psycholoog
Anne-Marie Claassen, psychotherapeut
en Teije Koopmans, klinisch psycholoog

P.S. Kunt om één of andere reden uw interventie niet tekstueel aanleveren, of twijfelt u bijvoorbeeld over de geschiktheid van uw voorbeeld? Stuur dan ook even een mailtje via onderstaande knop en omschrijf uw casus in een paar zinnen. Dan nemen wij contact met u op over het vervolg en opname van uw interventie in het boek.

Stuur uw eigen bijdrage in!

BeKIJK DE VOORBEELDCASUS

Wie zijn de initiatiefnemers/samenstellers van ‘Off the Record’?

‘Off the Record, ongebruikelijke interventies in de GGZ’ is een initiatief van drie behandelaren in de GGZ, die tevens redactielid van PsyXpert zijn:

 • Bas van Heycop ten Ham (idee), klinisch psycholoog, redacteur PsyXpert
 • Anne-Marie Claassen, psychotherapeut, hoofdredacteur PsyXpert
 • Teije Koopmans, klinisch psycholoog, redacteur PsyXpert

Zij stellen een boek samen met voorbeelden uit de praktijk: interventies die normaal gesproken het licht niet zien en verborgen blijven in de gereedschapskist van de therapeut.

Wat is het achterliggende idee van ‘Off the Record’?

“Off the record” betekent eigenlijk: in vertrouwen, los van de microfoon; een term die doorgaans wordt gebruikt voor iemand die de pers nog wat toevertrouwt. Wij vinden het vooral een leuke titel.

Off the record-interventies zijn soms op het randje van het toelaatbare of er zelfs overheen. Dit is erg afhankelijk van de behandelcontext, de therapeutische relatie op dat moment, en of de patiënt er volgens hem of haar zelf baat bij heeft gehad. Soms is het risicovol, maar deze interventies kunnen wel net het verschil maken in de behandeling.

Wat verstaan wij onder off the record-interventies?

 • Gespreksinterventies, waaronder ook self-disclosure van de therapeut.
 • Handelingsinterventies, bijvoorbeeld belangstelling tonen voor de nieuwe auto van de patiënt door er samen een ritje in te maken, de patiënt een cadeautje te geven, etc.
 • Interventie in de context, bijvoorbeeld een sessie bij iemand thuis doen (bij wijze van uitzondering), een exposuresessie in de dierentuin, of samen paardrijden.
 • Andere, soortgelijke interventies die minder gangbaar zijn.

Waaraan moet mijn inzending voldoen?

Een inzending voor ‘Off the Record’ dient te bestaan uit twee onderdelen: de omschrijving van de behandelaar én een reactie van de patiënt.

Uw omschrijving omvat:

 • Een beschrijving van de behandelcontext van en de aanloop naar de interventie;
 • Een beschrijving van de interventie zelf;
 • Het effect van de interventie direct daarna en op de wat langere termijn voor de patiënt en de therapeutische relatie.

De beschrijving van de patiënt omvat:

 • Een korte, persoonlijke reactie op het geschreven stuk, waarin hij of zij aankaart wat hem of haar wel (of juist niet) heeft geholpen in de behandeling.
 • De inzending bestaat uit minimaal 700 en maximaal 1500 woorden (dat is inclusief de reactie van de patiënt).

Een voorbeeldcasus kunt u bekijken via deze link.

U kunt uw inzending toesturen tot zaterdag 1 mei 2021.

Hoe lever ik mijn inzending aan?

GZ-behandelaren worden nadrukkelijk uitgenodigd om hun bijdrage te sturen naar de redactie (Bas van Heycop ten Ham, info@praktijkbusara.nl). De redactie beoordeelt de inzendingen en treedt in contact met de schrijvers indien gewenst.

Is er een voorbeeld van een off-the-record-interventie?

Via onderstaande link kunt u de voorbeeldcasus ‘Een Porsche 911 als behandelinterventie’ bekijken, afkomstig van Teije Koopmans (klinisch psycholoog en psychotherapeut) en zijn voormalig cliënt Gunou Mahmoud (ervaringsdeskundige).

Luister je liever naar hun verhaal? Teije en Gunou waren onlangs te gast in de podcast ‘Professional vanuit je hart’ van Mascha Struijk. Zij spraken daar over hun ervaringen in een inspirerend gesprek over wat een ongebruikelijke interventie kan doen voor de relatie tussen behandelaar en patiënt.

BeKIJK DE VOORBEELDCASUS

Beluister de podcast van Professional vanuit je hart

Mag ik anoniem blijven als inzender? Hoe zit dat met de patiënt?

De inzending kan anoniem opgenomen worden in het boek. Wel willen we in onze driekoppige redactie uw naam en e-mailadres hebben voor contact over de inzending. Wanneer we als redactie twijfelen over de toelaatbaarheid van een interventie zullen we dat in de redactie bespreken en u daarvan een terugkoppeling geven. Dit is uiteraard altijd vertrouwelijk en zonder consequenties.

Ook willen we graag een reactie van uw patiënt (eveneens anoniem vermeld in het boek, maar wel bij ons met naam en e-mailadres bekend). Hoe heeft hij of zij de interventie destijds ervaren, heeft het geholpen of niet, en wat heeft volgens hem of haar in de totale behandeling geholpen.

Staat er iets tegenover een inzending?

Alle inzenders ontvangen in elk geval het recht om twee exemplaren van het boek te bestellen met 25% korting op de verkoopprijs. Daarnaast maakt u bovendien kans op een gratis exemplaar, want wij verloten 3 exemplaren onder de inzendingen die worden opgenomen in het boek.

Wie vormt de beoogde doelgroep van ‘Off the Record’?

Deze publicatie is bedoeld voor alle behandelaren in de GGZ: psychiaters, psychotherapeuten, klinisch (neuro)psychologen, GZ-psychologen en Verpleegkundig Specialisten GGZ. Ter lering, inspiratie en – zeker ook! – vermaak.

BACK