Kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit in de zorg

In de discussie rondom de coronamaatregelen dook, zeker in het begin, regelmatig het begrip ‘qaly’ op. Qaly is een afkorting van ‘quality-adjusted life year’, waarmee wordt berekend wat een extra jaar leven in goede gezondheid waard is. Niet alleen baseert het Outbreak Management Team (OMT) hun adviezen op berekeningen met qaly’s, ook bij het bepalen of een behandeling met een kostbaar nieuw medicijn zin heeft, komt het begrip om de hoek kijken.

In De alles-arts bespreekt Marcel Levi, internist en CEO van het University College London Hospitals, de casus van een uitbehandelde patiënt en een (te) duur medicijn, dat haar leven mogelijk met enkele maanden zou kunnen verlengen. Een casus die de behandelend arts in een complex spanningsveld brengt.

“In dit complexe krachtenspel is het voor een individuele arts niet eenvoudig het roer recht te houden en aan alle belangen tegemoet te komen. Primair zal hij de belangen van de patiënt vooropstellen, maar hij kan de ogen niet sluiten voor de budgettaire gevolgen van zijn handelen. En als het gaat om middelen die ten laste van het ziekenhuis komen, heeft de directie het laatste woord. En het ziekenhuis is weer afhankelijk van de afspraken die de zorgverzekeraar wil maken en bevindt zich in een afhankelijkheidsrelatie tot de verzekeraar.”

In 2018 verscheen bij Prelum De alles-arts – communicatie in complexe situaties; een handleiding voor lastige situaties die je als arts in de dagelijkse praktijk veelvuldig tegenkomt. De redactie, bestaande uit dr. Martijn van der Kuip, drs. Klaas-Jan Nauta, drs. Annemiek Nooteboom en prof. dr. Marceline Tutu van Furth, wil hiermee artsen tegemoetkomen in de toegenomen complexiteit van hun alledaagse praktijk. Volgens de redactie vormt effectieve communicatie met andere specialisten, verpleegkundigen, managers, patiënten en hun familie de basis voor een goede uitkomst in moeilijke en complexe situaties. Het boek behandelt lastige praktijksituaties, bespreekt communicatietheorieën en geeft praktische handvatten en oplossingen.

BACK