klinisch onderwijs

Klinisch onderwijs en opleiden in de praktijk

Nu verkrijgbaar: Herziene editie van
Klinisch onderwijs en opleiden in de praktijk

Klinisch onderwijs en opleiden in de praktijk is al jarenlang een standaard werk voor medisch specialisten, co-assistenten, aios en huisartsen. Het vormt de praktische rode draad door alle lijvige stukken en ambtelijke nota’s over het nieuwe opleiden. De afgelopen decennia is de gezondheidszorg veel complexer geworden. Talloze ontwikkelingen in de geneeskunde en de maatschappij hebben daaraan bijgedragen. Dat heeft ook zijn weerslag op het landschap van medische vervolgopleidingen. Van het traditionele meester-gezel-model is er een overgang geweest naar een gemengd model waarbinnen veel aandacht is voor competentiegericht leren. Elke medisch specialist wordt tegenwoordig volgens dit nieuwe stramien opgeleid en ook de bachelor- en masteropleidingen van medisch studenten zijn op deze leest geschoeid.

Al sinds 2010 dient Klinisch onderwijs en opleiden in de praktijk als praktisch handboek over het nieuwe opleiden. Het geeft een overzicht van de nieuwste kennis en bevat talloze praktische adviezen voor het succesvol toepassen ervan in de drukke dagelijkse klinische praktijk.

Bekijk meer informatie!

BACK