Communicatie in complexe situaties: omgaan met emoties

De coronacrisis en de maatregelen om deze te bedwingen hebben ons genoodzaakt onze communicatie aan te passen. Veel sneller dan ooit gedacht is het online of telefonisch consult met een client of patiënt de standaard geworden. Gesprekken met collega’s of andere zorgprofessionals vinden tevens op andere wijze plaats, en zullen nu wellicht ook vaker complex van aard zijn. De communicatiesituaties waar de zorgprofessional in deze tijd tegenaan loopt, zijn bijzonder uitdagend te noemen: niet alleen qua vorm, ook qua onderwerp.

In 2018 verscheen bij Prelum De alles-arts – communicatie in complexe situaties; een handleiding voor lastige situaties die je als arts in de dagelijkse praktijk veelvuldig tegenkomt. De redactie, bestaande uit dr. Martijn van der Kuip, drs. Klaas-Jan Nauta, drs. Annemiek Nooteboom en prof. dr. Marceline Tutu van Furth, wil hiermee artsen tegemoetkomen in de toegenomen complexiteit van hun alledaagse praktijk. Het boek behandelt lastige praktijksituaties, bespreekt communicatietheorieën en geeft praktische handvatten en oplossingen.

COVID-19 heeft ons allen in een lastige situatie gebracht. Volgens de redactie vormt effectieve communicatie met andere specialisten, verpleegkundigen, managers, patiënten en hun familie de basis voor een goede uitkomst in moeilijke en complexe situaties. Daarom stellen we in de komende weken verschillende relevante hoofdstukken uit De alles-arts beschikbaar via Prelum Steunt.

Het eerste hoofdstuk is ‘Betrokken distantie; omgaan met emoties’ van Martijn van der Kuip.

“Artsen moeten op een intelligente manier met hun emoties kunnen omgaan. Deze emotionele intelligentie betekent dat een arts zijn betrokkenheid of juist distantie moet kunnen herkennen binnen de arts-patiëntrelatie en er zo bewust mogelijk mee om moet gaan. Hij moet het zelfs actief kunnen inzetten naar gelang de omstandigheden. In sommige situaties is betrokkenheid beter en in een andere is afstand houden of afstand nemen beter. Het kunnen balanceren tussen emotionele betrokkenheid en afstand kunnen nemen vergt zelfcompassie, zelfinzicht en aandacht voor dit onderwerp op de werkvloer.”

BACK